streda, 18 december 2019 14:01

Deti z Turca sa v knižnici opäť stretli s literárnymi tvorcami

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Deti z Turca sa v knižnici opäť stretli s literárnymi tvorcami Deti z Turca sa v knižnici opäť stretli s literárnymi tvorcami Autor, foto: Mgr. Lenka Tkáčová

Turčianska knižnica v Martine, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, šiesteho decembra úspešne ukončila trinásty ročník obľúbeného projektu Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou 2019, financovaného z Fondu na podporu umenia.

Tento ročník sprevádzalo magické číslo trinásť a tak sa knihovníčky z ,,detského oddelenia“,  rozhodli pre malú zmenu. ,,A čo tak urobiť aj stretnutia detí s literárnymi hosťami vo večerných hodinách?“ A tak bola nová verzia projektu na svete. S malou dušičkou sme rozposielali pozvania na Večerné tvorivé dialógy a čakali sme, čo sa bude diať. Na milé prekvapenie sa nám do troch dní od odoslania pozvánok pre deti, naplnil stav na sto percent. Dokonca sme museli vyrobiť aj zoznam náhradníkov, pretože záujem detí tvoriť bol obrovský. Tentokrát sa naši hostia skutočne zapotili.

 

Spojiť besedu s tridsiatimi malými čitateľmi a tvorivými činnosťami po osemnástej hodine a ešte k tomu v piatok, to už dá zabrať. Každá príprava takého podujatia stojí veľa času a energie. Vytvoriť projekt, osloviť autorov literárnych diel, dohodnúť termíny, kontaktovať deti, vymeniť si desiatky  e-mailov s rodičmi, príprava pomôcok, príprava prostredia, personálne zabezpečenie,... to všetko sú veci, s ktorými úzko súvisí práca ,,detského knihovníka“.  Večerné stretnutia boli rozdelené podľa ročných období. Prvým ,,jarným“ hosťom bol ilustrátor z Turca - Ján Vrabec. Ten svojím prístupom k tvorivým dielňam a dôkladnou prípravou zahájil naše pilotné večerné dialógy.

 

 

Ani sme sa nenazdali, prešlo niekoľko týždňov a koncom prázdnin k nám zavítala ,,letná“ ilustrátorka Noémi Ráczová. Opäť sme opatrne rozposlali výzvu na Večerné tvorivé dialógy. Dovolenky, teplo, prázdniny, žiadna škola a napriek tomu sme ostali milo prekvapené, keďže kapacita podujatia bola znovu naplnená a naše oddelenie pre deti a mládež praskalo vo švíkoch. Ale to sme ešte nevedeli, aký veľký záujem bude o nasledujúcu halloweensku besedu. Deti prišli do ,,detského oddelenia“ s tekvicou v ruke a pripravené tvoriť. Zdobeniu oranžových jesenných plodov sa spolu s deťmi podujal náš ,,jesenný“ hosť Miroslav Regitko.

 

Prvý decembrový piatok sme privítali v priestoroch ,,detského oddelenia“ posledného ,,zimného“ hosťa Juraja Martišku. Večerné tvorivé dialógy boli zrealizované v Turčianskej knižnici v oddelení literatúry pre deti a mládež, ktoré je na takého podujatia vhodne prispôsobené. Pobočky Ľadoveň, Priekopa a Záturčie privítali tvorcov kníh v dopoludňajších  hodinách. Projekt Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou 2019 je úspešne za nami. Všetky podujatia, besedy a tvorivé večery mali svoj zmysel. Deti sa stretli s literárnymi tvorcami, ktorých dovtedy poznali iba zo svojich knižiek. Na chvíľu pustili z rúk mobily, tablety či počítačové myšky a strávili pár hodín rozvíjaním tvorivosti, obklopení množstvom príbehov.

 

 

Zaujímavý projekt, deti túžiace opäť sa vrátiť na podobnú besedu, spokojní rodičia a pedagógovia, to všetko je spätná väzba, ktorá sa s nami prenáša do ďalšieho ročníka projektu. Práca s deťmi nie je vždy len krásna a jednoduchá. Vymyslieť, pripraviť, zorganizovať a zrealizovať podujatie pre deti, ktoré im aj niečo dá, je náročné. V súčasnej dobe moderné technológie, množstvo informácií a všadeprítomný materializmus, spôsobili presýtenosť, a je náročné dieťa zaujať. Množstvo podnetov vplýva na dieťa z každej strany. Oproti špičkovému tabletu či hre má dieťa zaujať obyčajná kniha? Áno! Veď práve od toho sú tu knihovníčky. Práca v ,,detskom oddelení“ nie je o hraní sa s deťmi.

 

Každé jedno podujatie treba dôkladne premyslieť a spýtať sa otázku: ,,Bude sa to deťom páčiť?“ Niektoré úlohy sú pre nás výzvami, napríklad keď do dverí vošla milá pani a po úvodných slovách sme zistili, že to je pani učiteľka. Prišla s prosbou, ako väčšina pedagogičiek:  ,,Dobrý deň, rada by som si rezervovala termín na podujatie pre moju triedu. Ale mám taký problém, naše deti vôbec nechcú čítať.“ Pani učiteľka od nás chcela, aby sme jej deti zaujali natoľko, že sa do kníh a čítania zamilujú. Zmeniť priority detí za 60 minút? To by bol malý zázrak. Podujatiu predchádzalo prečítanie minimálne 5-8 kníh.

 

 

Pamätáme si ale na slová jednej mamičky. ,,Zuzka, v knižnici nemôžeme rozprávať nahlas, lebo to ruší ostatných. Aj teta knihovníčka si predsa chce čítať svoje knižky tak, aby sme ju nerušili.“ Áno, tety knihovníčky čítajú detské knižky, pretože potrebujú spoznať danú knihu a zaujímavou formou ju deťom ponúknuť. Kreslenie rozprávkových postáv na steny, vystrihovanie pomôcok či výroba rekvizít na divadielko sú veci, ktoré skrášľujú priestory oddelenia a zároveň slúžia na podujatie. ,,Hranie sa“ v oddelení literatúry pre deti a mládež v preklade znamená prípravu na podujatie, ktorým sa snažíme priviesť deti k čítaniu. Práca s deťmi je krásna aj náročná zároveň. Každý, kto s nimi pracuje o tom vie svoje.

 

V mene oddelenia literatúry pre deti a mládež ďakujeme všetkým deťom, ilustrátorom, autorom, pedagógom a rodičom, ktorí sa podieľali na realizácii projektu Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou 2019.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.