streda, 05 február 2020 21:38

CINEAMA 2020: 8. ročník regionálneho kola celoštátnej súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
CINEAMA 2020: 8. ročník regionálneho kola celoštátnej súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2020: 8. ročník regionálneho kola celoštátnej súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby

Amatérski filmári majú opäť možnosť prezentovať svoje filmy nielen verejnosti, ale aj odbornej porote na už 8. ročníku regionálneho kola súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2020. Súťaž sa uskutoční 11. marca 2020 od 16.00 h. v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, ktoré súťaž aj organizačne zabezpečuje.

CINEAMA je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž nadviazala na tradíciu celoštátnej súťaže, ktorá sa konala v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch spoločne s českou súťažou. Pomenovanie CINEAMA a tento status nadobudla po roku 1992.

 

Určená je deťom, mládeži a dospelým.  Jej hlavným cieľom je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umeleckoodborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti amatérskej filmovej tvorby. Taktiež napomáha vyhľadávať talentovaných tvorcov, vytvárať priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti detí, mládeže i dospelých a zároveň poskytuje možnosť prezentácie, vzájomnej konfrontácie a inšpirácie pre všetkých záujemcov o tento druh tvorby. Uzávierka prihlášok: do 3. marca 2020.

 

Mgr. Radoslav Pančík

Prispievateľ Turiec Online

Manažér pre výtvarníctvo, fotografiu, film a vzdelávanie​, Turčianske kultúrne stredisko v Martine.