štvrtok, 12 marec 2020 11:45

Martinská neonatológia je priateľská k deťom

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Martinská neonatológia je priateľská k deťom Martinská neonatológia je priateľská k deťom

Univerzitnej nemocnici Martin záleží na tom, aby matky a novorodenci dostávali tú najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. V oblasti gynekológie, pôrodníctva a neonatológie sa preto snaží neustále zlepšovať.

Napriek tomu, že ani jedna nemocnica na Slovensku v súčasnosti nedisponuje medzinárodne uznávaným certifikátom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) – Baby friendly hospital initiative (BFHI), martinská neonatológia je priateľská k deťom. „Zásady  BFHI sa stali súčasťou štandardného diagnostického a terapeutického postupu (ŠDTP), ktorý je v SR v platnosti od 1.1.2019 a jeho revízia od 1.7.2019. Podľa uvedeného ŠDTP je povinnosťou každého zdravotníckeho zariadenia dodržiavať pravidlá BFHI a pracovať podľa nich bez ohľadu na to, či nemocnica certifikát BFHI vlastní. Pretože všetky nemocnice by mali pracovať podľa spomenutého ŠDTP, získanie certifikátu, podľa nášho názoru, kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti matke a novorodencovi neovplyvní,“ uviedla doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD., zástupkyňa prednostu martinskej neonatológie a predsedníčka výboru Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti. Súčasťou ŠDTP je podpora žien počas laktácie, aby čo najskôr začali s dojčením a aby sa správnu techniku naučili ešte v nemocnici.

 

Ministerstvo zdravotníctva SR v minulom roku informovalo, že sa chystá obnoviť certifikáty BFHI v slovenských nemocniciach. Poskytovateľov zdravotnej starostlivosti preto zažalo postupne preverovať. Pripravenosť pracovísk na získanie certifikátov mali ukázať online dotazníky.

 

UNM sa zúčastnila vstupného hodnotenia BFHI a dosiahnutý počet bodov dokladuje vysoké, nie však optimálne plnenie požadovaných ukazovateľov. Pre zlepšenie kvality našej práce je pre nás veľmi cenné hodnotenie mamičiek. Získavame ho formou anonymných dotazníkov, v ktorých matky odpovedajú predovšetkým na otázky týkajúce sa podpory dojčenia. Dotazníky sa na našom pracovisku vyhodnocujú už niekoľko rokov a dokumentujú veľmi vysokú spokojnosť matiek,“ informoval prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc., prednosta Neonatologickej kliniky JLF a UNM a hlavný odborník MZ SR pre neonatológiu.

 

Klinika rozdá mamičkám ročne približne tisíc dotazníkov, pričom ich návratnosť je vysoká – predstavuje až 98%. V dotazníku u pacientkach zisťujú, či im napríklad bolo po pôrode dieťatko priložené k prsníku, ak sa vyskytol problém s dojčením, či im personál kliniky pomáhal situáciu riešiť, venoval problematike dojčenia dostatočný čas, alebo či boli mamičkám dostatočne zodpovedané všetky otázky ohľadne starostlivosti o novorodenca a či im bola poskytnutá aj adekvátna pomoc.

 

Univerzitná nemocnica Martin tieto dotazníky vyhodnocuje pravidelne raz za štyri mesiace. Pre ilustráciu zopár čísel: 90% mamičiek uvádza, že mali dieťatko priložené k prsníku po narodení, 98% sa zhodlo v tom, že ich problémy súvisiace s dojčením, boli riešené a zhodne po 96% opýtaných tvrdí, že personál venuje problematike dojčenia dostatočný čas a s pomocou, ktorú dostali  pri starostlivosti o novorodenca, boli spokojné.

 

Okrem toho dotazník ponúka priestor aj na vyjadrenie vlastného názoru mamičiek na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Tu sú niektoré z nich:

 

  • Vďaka pomoci kojím, čo spočiatku vyzeralo beznádejne. Skvelý prístup personálu, laktačnej poradkyne, veľká profesionalita a ľudský prístup.“
  • “Veľmi oceňujem prístup laktačnej sestry, ktorá veľmi profesionálne a ochotne pristupuje k problematike dojčenia, poradí a prakticky pomôže pri problémoch súvisiacich s dojčením.“
  • „Laktačná sestra príjemná - nevnucuje svoje názory, ochotne pomôže s najlepším spôsobom dojčenia.“
  • „ Som nadmieru spokojná a ďakujem za všetku starostlivosť, rady, pomoc.“

 

Najväčšiu prekážku v dosiahnutí optimálneho plnenia ukazovateľov pre získanie BFHI certifikátu vidia odborníci z martinskej neonatológie v tom, že výlučné dojčenie je v hodnotiacich kritériách definované ako prijímanie materského mlieka buď od vlastnej matky alebo z mliečnej banky. „V praxi sa často stretávame so situáciou, keď dieťa počas pobytu v pôrodnici dostane minimálne množstvo mliečnej formuly (napríklad 1x 10 ml) a po celý ostatný čas je len dojčené.

 

Takéto dieťa nespĺňa kritériá výlučného dojčenia, a naopak, ak by dieťa bolo kŕmené len ženským mliekom z banky ženského mlieka a vôbec nebolo dojčené vlastnou matkou, považuje sa za výlučne dojčené,“ vysvetlila primárka kliniky doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD. Z medicínskeho hľadiska nie je podľa nej opodstatnená výživa ženským mliekom z banky u dieťaťa, ktoré sa narodilo v riadnom termíne pôrodu. Zároveň však upozorňuje, že banky ženského mlieka nie sú zriadené pri všetkých neonatologických pracoviskách na Slovensku.

 

Vzhľadom na obsah biologicky aktívnych látok v materskom mlieku, ktoré sa pasterizáciou a inou manipuláciou znehodnocujú, je dôležité skutočné dojčenie – t.j. pitie mlieka z prsníka matky, alebo kŕmenie odstriekaným materským mliekom od vlastnej matky, bez predchádzajúcej úpravy mlieka. Mlieko matky – darkyne, ktorá je matkou niekoľkotýždňového alebo niekoľkomesačného dieťaťa, nezodpovedá úplne potrebám novorodenca v prvých dňoch po narodení. Zloženie ženského mlieka sa totiž mení v priebehu trvania laktácie tak, aby najlepšie vyhovovalo potrebám dieťaťa - napríklad klesá v ňom obsah bielkovín,“ objasnil prednosta martinskej neonatológie prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

 

Aj s primárkou K. Maťašovou sa zhodujú v tom, že aktivita certifikátov BFHI a uplatňovanie princípov dojčenia by okrem novorodeneckých oddelení slovenských nemocníc malo pokračovať aj na pediatrických pracoviskách a v ambulanciách všeobecných lekárov pre deti a dorast. „Zdravé dieťa je v starostlivosti neonatológov po narodení zvyčajne  3-4 dni.

 

Podľa WHO je ale výlučné dojčenie odporučené minimálne 6 mesiacov a ďalej má dojčenie pokračovať spolu so zavádzaním inej stravy do 1-2 rokov – teda v čase, kedy je dieťa v starostlivosti pediatrov, u ktorých sa o pravidlách BFHI nehovorí,“ upozornila doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD. Termín, kedy by mohlo Ministerstvo zdravotníctva SR začať s udeľovaním BFHI certifikátov, zatiaľ vedenie martinskej neonatológie nepozná.