štvrtok, 12 marec 2020 12:07

Exkurzia do historických tatranských hotelov

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Exkurzia do historických tatranských hotelov Exkurzia do historických tatranských hotelov PhDr. Peter Huľo, PhD.

Vo štvrtok, 20. februára 2020 žiaci druhých ročníkov študijných odborov hotelová akadémia, kuchár a čašník zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine navštívili dva luxusné historické hotely – štvorhviezdičkový Grandhotel Praha v Tatranskej Lomnici a päťhviezdičkový hotel Kempinski pri Štrbskom plese.

Boli postavené ešte pred 2. svetovou vojnou a patria medzi prvé a najstaršie hotely na Slovensku. Počas svojej existencie prirodzene menili svoje názvy, vonkajšie a vnútorné vzhľady, ako aj funkcie, ktoré v istom časovom úseku plnili. Je obdivuhodné, že prežili obidve svetové vojny a v noblesnom štýle fungujú  dodnes.

 

V obidvoch hoteloch vládne príjemná pokojná atmosféra, o ktorú sa pričiňujú ich vlastní zamestnanci, počnúc vrcholovými manažérmi, končiac výkonnými zamestnancami. Nikomu z nich nechýba úsmev na tvári. K hosťom sa správajú milo, úctivo a pokorne.

 

 

Potešilo nás, že kapacity obidvoch hotelov sú veľmi dobre  vyťažované nielen v sezónnom období, ale aj v mimosezóne. Ich priemerná ročná vyťaženosť osciluje medzi 70-80 %. V čase našej návštevy predstavovala viac ako 90%. Znamená to, že pri aktuálne nastavených cenách hotely dosahujú vysoké výnosy a nemajú žiadne problémy so získavaním finančných prostriedkov na ďalší rozvoj.

 

Prekvapili nás aj informácie o tom, že z celkového počtu ubytovaných hostí dominujú češi a slováci, že už nie sú to rusi, ktorí donedávna predstavovali najvýznamnejší zákaznícky segment. Akoby sa staré časy začali vracať späť. Je možné domnievať sa, že k tejto zmene pozitívne prispievajú príspevky na rekreačné pobyty od zamestnávateľov.

 

Kvalita ubytovacích služieb v hoteloch posudzovaná z hľadiska zariadenia, vybavenia a čistoty izieb je na veľmi vysokej úrovni. Hostia majú v rámci ubytovania možnosť využívať rooming servis a za príplatok si  môžu vodiť do izieb psy, o ktoré je tiež dobre postarané. Čo sa týka kvality stravovacích služieb, obidva hotely prešli na celosvetový trend podávania jedál a nápojov prostredníctvom ponukových stolov, ktoré sú vybavené najmodernejšími  technologickými zariadeniami. Klasická individuálna obsluha a s ňou francúzsky systém a spôsob obsluhy  sa z odbytových stredísk vytratili. Kontakt s hosťami majú najmä kuchári pripravujúci pred ich zrakom niektoré z ponúkaných pokrmov. 

 

 

Z úst sprievodcov sa žiaci dozvedeli, že po roku 1989 v hoteloch začal prudko klesať záujem o spoločensko-zábavné služby, čoho dôsledkom bolo nahradenie nočných barov priestormi so službami wellness a fitness.

 

Čo sa týka osobitosti hotelov, z pohľadu žiakov je to prítomnosť „genia loci“, ktoré pociťovali v každom ich priestore, úžasná panoráma na tatranskú prírodu – Štrbské pleso, štíty hôr, pohľady do dolín a v neposlednom rade správanie sa obsluhujúceho personálu, ktorého vzory mali možnosť vidieť a zažiť nielen od službukonajúcich zamestnancov, ale najmä od sprievodcov – manažérov hotelov, ktorým patrí veľké poďakovanie za prijatie a za všetko, čo pre nich v rámci prehliadky robili.

 

Žiaci odchádzali z hotelov plní pozitívnych dojmov. Exkurzia im umožnila rozšíriť diapazón ich znalostí o fungovaní hotelierstva na Slovensku, ktoré určite využijú nielen v rámci odborných rozpráv na maturitnej skúške, ale aj vo svojich profesionálnych životoch.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.