pondelok, 29 jún 2020 10:47

Turčianska galéria dovybavila depozitáre vďaka úspešnému projektu Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Turčianska galéria dovybavila depozitáre vďaka úspešnému projektu Turčianska galéria dovybavila depozitáre vďaka úspešnému projektu

V minulom roku sa Turčianskej galérii, ktorá vo svojom zbierkovom fonde uchováva a spravuje bohaté kultúrne dedičstvo, podarilo zrealizovať projekt na vybavenie depozitárov. Projekt montáže moderného závesného systému umožnil efektívnejšie priestorové uloženie a jednoduchšiu manipuláciu s dielami a tým aj ich lepšiu ochranu pred možným znehodnotením.

V tohtoročnom projekte sa Turčianska galéria zamerala na vybavenie depozitárov ďalšími dôležitými zariadeniami, ktoré jej umožnia zabezpečiť okrem bezpečného uloženia aj inú formu ochrany a to optimálne klimatické podmienky a ochranu zbierkových predmetov pred napadnutím plesňami a mikroorganizmami. Vďaka projektu Dovybavenie depozitárov, ktorý finančne podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj, sa Turčianskej galérii podarilo zakúpiť spolu deväť kusov germicídnych žiaričov.

 

 

Z toho osem žiaričov je trvalo namontovaných v depozitároch a jeden je mobilný, ktorý môže byť v prípade potreby používaný aj v iných miestnostiach galérie. Germicídne žiariče slúžia na dezinfekciu priestorov, eliminujú riziko poškodenia diel mikroorganizmami a plesňami, čím pomáhajú predchádzať zbytočným a finančne náročným reštaurátorským zásahom. Ďalšou dôležitou súčasťou vybavenia depozitárov zbierkových predmetov, ktorú sa galérii, sa vďaka tomuto projektu podarilo zakúpiť dva výkonné zvlhčovače vzduchu, slúžiace k zabezpečeniu a udržaniu optimálnych klimatických podmienok.

 

Na bezpečné uloženie archívnych materiálov a drobnej plastiky zakúpila galéria tri špeciálne kovové skrine. Turčianska galéria plánuje aj v budúcnosti pokračovať v nastúpenom trende a naďalej pokračovať v modernizácii a skvalitňovaní vybavenia nielen v depozitároch, ale aj v ostatných výstavných priestoroch.