pondelok, 28 september 2020 21:34

Požehnanie drevenej kaplnky Nanebovstúpenia v Rakove

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Požehnanie drevenej kaplnky Nanebovstúpenia v Rakove Požehnanie drevenej kaplnky Nanebovstúpenia v Rakove Foto: archív obce Rakovo

V nedeľu 6. septembra 2020 sa o 15.00 hod. v obci Rakovo konala ekumenická pobožnosť – požehnanie drevenej kaplnky Nanebovstúpenie za účasti duchovných katolíckej a evanjelickej cirkvi. Organizátorom podujatia bola Obec Rakovo.

Prítomných privítala úvodná pieseň „Otče náš, vyslyš nás“ v podaní katolíckeho spevokolu. Nasledovala báseň „Je taký kraj“ v podaní Boženy Bízikovej. Po nej nasledoval príhovor starostu obce Rakovo a zaznela pieseň „Ten náš kostolík“ v podaní  evanjelického spevokolu.

 

 

Starosta obce, Patrik Antal, vo svojom príhovore prítomným povedal:  „Úlohou obce  je rozvíjať viaceré stránky života jej občanov. Medzi ne patrí aj duchovná, kultúrna i umelecká stránka. Na jar tohto roku sme plánovali uskutočniť 9. ročník Rakovských rezbárskych dní. Mali nás navštíviť umeleckí rezbári, no namiesto nich nás navštívila hrozba koronavírusu. Aj napriek tomu sa tento ročník uskutočnil, ale v zmenených, netradičných podmienkach. Výsledkom toho „covidového“ ročníka je tento prístrešok, resp. sochy vytvorené rezbármi. Znázorňujú biblický výjav známy ako NANEBOVSTÚPENIE. V mene obce Rakovo som požiadal našich duchovných,  zástupcov katolíckej a evanjelickej cirkvi, o ekumenickú bohoslužbu a posvätenie tohto prístrešku.

 

 

Po speve a slove sa už konala samotná ekumenická pobožnosť. Modlitbami a kázňou slova Božieho poslúžil brat farár Štefan Barilla, Farský úrad Rímskokatolíckej cirkvi vo Valči a farár Marek Szabó, Farský úrad Evanjelickej cirkvi a. v. Príbovce. Piesňami sprevádzali spevokoly oboch cirkevných zborov. Po požehnaní kaplnky sa v obecnom parku konal koncert worshipová skupiny „Timothy“. Pre účastníkov pobožnosti bolo pripravené malé pohostenie. Vďaka za príkladné ekumenické spolužitie. Naša vďaka patrí všetkým za podporu aktivít posilňujúcich súdržnosť a spolupatričnosť ľudí rôzneho náboženstva v obci a regióne.

Ľubomír Žila

Prispievateľ Turiec Online

Nadšenec pre regionálnu históriu