Vytlačiť túto stránku
štvrtok, 17 jún 2021 12:54

Jaskyniarska výstava v OC Tulip Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
Jaskyniarska výstava v OC Tulip Jaskyniarska výstava v OC Tulip

Rok 2021 dostal z hľadiska poznávania prírody pozoruhodný prívlastok. Medzinárodná speleologická únia (UIS) ho s vedomím UNESCO vyhlásila za Medzinárodný rok jaskýň a krasu.

Obchodné centrum TULIP v spolupráci s Jaskyniarskym klubom SPELEO TURIEC pri tejto príležitosti pripravilo výstavu panelov a fotografií, ktorá približuje prácu klubu v regióne Turiec, predovšetkým vo Veľkej Fatre. Výstava bude otvorená v nedeľu 20. júna o 16:00 v novej časti obchodného centra, prístupná bude do 18. júla 2021. Autormi výstavy a fotografií sú: PAVOL POKRIEVKA, MICHAL MIKO, LUKÁŠ HODOŇ, ANDREJ BENDÍK a PAVOL STANÍK.

 

Čo je nové v Belianskej doline vo Veľkej Fatre?

 

Belianska dolina sa nachádza v severozápadnej časti pohoria Veľkej Fatry. Ústie doliny je situované pri obci Belá-Dulice, odkiaľ sa v dĺžke 12 km tiahne k hlavnému hrebeňu Veľkej Fatry. Je budovaná horninami tatrika a fatrika. Kras Belianskej doliny môžeme rozdeliť z pohľadu výskytu podzemných krasových javov na dve oblasti.

 

Prvú oblasť tvorí masív Suchej, 1102 m n. m., kde sa nachádzajú aj zatiaľ najvýznamnejšie jaskyne tohto územia. Po obvode Suchej, od doliny Došná po záver samotnej Belianskej doliny, tu vystupuje vrstva guttensteinského vápenca o mocnosti maximálne 80 až 100 m, na ktorú sú viazané všetky doposiaľ známe jaskyne. Najväčšou z nich je Suchá jaskyňa 1 s dĺžkou 1800 m s blízkou Suchou jaskyňou 2 (280 m), Perlová jaskyňa (643 m), Medvedia – Javorina (538 m) a ďalšie jaskyne, ktoré svojou dĺžkou nepresahujú rádovo desiatky metrov. Všetky známe lokality však nesú známky rovnakej genézy a je predpoklad, že spolu súvisia, respektíve majú spoločnú genézu.

 

Druhou oblasťou je Žiarna dolina, ktorá je z prevažnej časti budovaná ramsauskými dolomitmi (sivé vrstevnaté dolomity) v ktorých vystupuje vrstva podhradských vápencov (vápence guttensteinského typu) v ktorej sa nachádzajú všetky doposiaľ tu známe jaskyne. Najvýznamnejšie sú Žiarna jaskyňa 2 (230 m), Žiarna jaskyňa 3 (145 m), Žiarna jaskyňa 4  (100 m) a Žiarna jaskyňa 1 (87 m). Okrem spomínaných jaskýň je tu známych ešte niekoľko lokalít s dĺžkou do niekoľkých metrov.

 

Speleológovia z jaskyniarského klubu Speleo Turiec sa systematicky venujú prieskumom jaskýň v týchto dvoch oblastiach. Množstvo pracovných akcií prinieslo v poslednom období čiastočné úspechy: v Suchej jaskyni č. 3 objavili 89 metrov, jaskyňa tým dosiahla dĺžku 114 metrov, v Pražskej jaskyni objavili 13 metrov nových priestorov a v Žiarnej jaskyni č. 2 okolo 45 metrov nových priestorov.

Súvisiace články podľa značky