piatok, 28 september 2018 07:28

Obec Žabokreky získala financie na nákup kníh do obecnej knižnice

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Obec Žabokreky získala financie na nákup kníh do obecnej knižnice Obec Žabokreky získala financie na nákup kníh do obecnej knižnice

Obec Žabokreky získala od Fondu na podporu umenia peňažný dar vo výške 1.000 € na projekt Knihy pre život. Nákupom nových knižničných jednotiek sme chceli pokryť potreby stálych i nových čitateľov a tiež detí predškolského veku, žiakov a študentov škôl až po čitateľov vyššieho veku nielen našej obce, ale aj okolitých obcí. Tak ako je svet kníh bohatý na rôzne žánre a kategórie, chceli sme i my nákupom kníh obohatiť našu knižnicu.

Hlavným cieľom projektu bolo posilniť knižničný fond obce špeciálne pre vybrané skupiny čitateľov a realizovanými aktivitami budovať kvalitnú členskú základňu a tým aj uspokojiť požiadavky používateľov pravidelným doplňovaním knižničného fondu so širokým tematickým záberom.

 

Vďaka realizácii projektu Akvizícia knižníc (2016), ktorý z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia (1 000 €) a spolufinancovaním obce, pribudlo do knižnice 169 nových knižných titulov, pričom 136 titulov bolo zakúpených s pomocou Fondu na podporu umenia a 33 titulov tvorilo spolufinancovanie obce. Táto podpora z verejných zdrojov v značnej miere prispela ku skvalitneniu služieb obecnej knižnice. Veríme, že zakúpené knihy si čoskoro nájdu svojich spokojných čitateľov.

 

Dátum začatia projektu: 18.09.2017
Dátum ukončenia projektu: 30.09.2018
Miesto realizácie projektu (obec/mesto): Žabokreky
Miesto realizácie projektu (presná adresa): Žabokreky 166
Podpora projektu: Fond na podporu umenia
Suma: 1000 €

 

 

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.