utorok, 28 september 2021 06:21

Vo Vysokých Tatrách sa bude hovoriť o darcovstve orgánov

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Vo Vysokých Tatrách sa bude hovoriť o darcovstve orgánov Vo Vysokých Tatrách sa bude hovoriť o darcovstve orgánov

Bratislava, 24. september 2021 – Vysoké Tatry sa stanú už tento víkend miestom kde sa bude hovoriť o darcovstve a transplantáciách orgánov.

V údolnej stanici lanovky na Hrebienok vyrastie v sobotu a nedeľu informačný stan Sedem životov, ktorého cieľom bude upozorniť turistov na problematiku darcovstva a transplantácií orgánov. Kampaň realizovaná Slovenskou transplantologickou spoločnosťou s podporou Ministerstva zdravotníctva SR má za cieľ upriamiť pozornosť nielen na transplantačný program od mŕtvych darcov, ale aj na transplantácie obličiek od živých darcov. V informačnom stánku zmerajú návštevníkom pulz, krvný tlak, glykemický index a diskutovať budú s nimi na tému darcovstva a transplantácií orgánov.

 

 

Kampaň Sedem životov sa realizuje  na Slovensku už viac ako 6 rokov a za ten čas sa Slovensko zo spodných priečok v hodnotení krajín orgánových transplantácií dostalo do prvej pätnástky v rámci krajín Európskej únie. Narastajúci trend počtu orgánových transplantácií na Slovensku zastavila až epidémia ochorenia Covid-19. „Pandémia koronavírusu zasiahla aj do výberu vhodných pacientov na transplantáciu orgánu, keďže ide o špecifickú skupinu pacientov vnímavejších na infekcie, teda aj na vírus SARS-COV-2. Situáciu komplikovali aj karanténne opatrenia a nutnosť prispôsobovať prevádzku intenzivistických pracovísk a transplantačných centier epidemiologickej situácii príslušných nemocníc a celého regiónu,“ vysvetľuje doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MHA, MPH, hlavná odborníčka MZ SR pre orgánové transplantácie.

 

Transplantačný program bol paralyzovaný najmä počas prvej vlny pandémie. Skorou aktivizáciou a prijatím preventívnych opatrení aj s pomocou MZ SR sa nám podarilo obnoviť a udržať odberový a transplantačný program  napriek narastajúcej chorobnosti počas druhej vlny pandémie COVID-19, ktorá zasiahla svet omnoho intenzívnejšie, kde niektoré krajiny neboli schopné transplantovať vôbec. Môžeme však skonštatovať, že vďaka viacerým podporným aktivitám a stúpajúcej preočkovanosti sa počty odberov a transplantácií postupne zvyšujú“, dopĺňa MUDr. Martin Chrastina, PhD., CETC, hlavný transplantačný koordinátor.

 

Napriek nepriaznivým podmienkam sa v roku 2020 podarilo vďaka prijatým opatreniam a úsiliu transplantačných tímov zachrániť až 181 ľudských životov. V minulom roku bolo transplantovaných 131 obličiek, 27 sŕdc, 19 pečení a 4 pľúca. Mŕtvych darcov bolo 70 a živých darcov 18. Väčšine transplantačných centier na Slovensku sa podarilo vďaka nastaveniu opatrení a podpore zo strany rezortu zdravotníctva udržať odberový a transplantačný program od mŕtvych a živých darcov.

 

Počas 3. Kongresu Slovenskej transplantologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou vo Vysokých  Tatrách bude prebiehať sprievodná aktivita v údolnej stanici lanovky na Hrebienok určená pre laickú verejnosť. Jej cieľom je informovať ľudí o možnosti darcovstva a transplantácii orgánov. Z pohľadu perspektívy transplantačného programu ostáva naďalej potreba sústrediť sa na posilnenie darcovského programu na celospoločenskej úrovni, ktorý je základným pilierom úspešného transplantačného programu všade na svete, nevynímajúc Slovensko.

 

„Vo svete tvoria transplantácie obličiek od živých darcov až 40% z celkového počtu transplantácií.  U nás je to zatiaľ len 10 až 15%. Našou snahou je priblížiť sa k dvadsiatim percentám, čím sa dostaneme na úroveň európskeho priemeru. Práve kampaň Sedem životov má za úlohu zlepšiť povedomie o možnostiach darovania obličky“, dodáva MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC, prezident Slovenskej transplantologickej spoločnosti. V roku 2020 darovalo obličku 18 živých darcov, čo predstavuje takmer 14 % z celkového počtu transplantácií obličiek.

 

„Pacienti, ktorí čakajú na transplantáciu naozaj nemajú inú šancu a častokrát sa ani nedožijú svojho darcu. Predlžujú sa čakacie doby na vhodný orgán a bohužiaľ sa tým zvyšuje aj mortalita pacientov na čakacej listine“, vysvetľuje dôležitosť témy darcovstva doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD., primárka Transplantačného centra Univerzitnej nemocnice Martin. „Transplantácia je pre nich svetlo na konci tunela. Je to vrátenie človeka do bežného života.“

 

„Pozývame všetkých návštevníkov Vysokých Tatier a turistov, aby sa zastavili v našom informačnom stánku, kde im odmeriame krvný tlak, pulz, zmeriame glykemický index a budeme s nimi hovoriť o darcovstve a transplantáciách orgánov. Krátka zastávka pred túrou do slovenských hôr môže byť pre nich zaujímavým spestrením programu“, hovorí doktor Ľuboslav Beňa.

 

„Sme presvedčení, že hoci je táto téma mimoriadne vážna, je dôležité o nej hovoriť. Aj preto chceme diskutovať o darcovstve orgánov verejne, jednou z príležitostí sú aj aktivity konané popri Kongrese Slovenskej transplantologickej spoločnosti vo Vysokých Tatrách“, dodáva pani docentka Zuzana Žilinská.

 

„Musím povedať, že taká transplantácia je krásna súhra obrovského množstva ľudí rôznych nemocničných oddelení, ktorí pre úspešnú akciu vykonávajú neuveriteľnú prácu, často na úkor svojho voľného času. Klobúk dole pred ich prácou a veľká vďaka za úžasnú starostlivosť, ktorej sa mi dostalo. Transplantácia je pre mnohých pacientov jediná nádej, ako sa vrátiť do normálneho života“, dodáva Tomi Okres, basgitarista hudobnej skupiny Chinaski, ktorý žije s transplatovanou obličkou.

 

Tohtoročná kampaň nadväzuje na minuloročný koncept Čiary života, avšak s dôrazom na živých darcov. Uskutoční sa najmä na sociálnych sieťach a prostredníctvom celoslovenských médií. Finančnú podporu a záštitu nad kampaňou prevzalo Ministerstvo zdravotníctva SR. Viac informácií na www.sedemzivotov.sk

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.