streda, 29 september 2021 10:50

Žilinská župa spustila novú webstránku hrajzakraj.sk Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Žilinská župa spustila novú webstránku hrajzakraj.sk Žilinská župa spustila novú webstránku hrajzakraj.sk

Žilina, 29. 9. 2021. Verejnosť môže nechať svoj odkaz či námet: Aký chcete kraj v roku 2030? na webe www.hrajzakraj.sk, stránka informuje o procese tvorby aktuálneho Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského kraja v oblasti infraštruktúry, vzdelávania, podnikateľského prostredia, kultúry či životného prostredia, pričom nastavuje nielen stratégiu, ale aj nástroje a projekty na dosiahnutie cieľov.

Ovplyvní čerpanie eurofondov v novom programovom období, keďže obsahuje priority, ktoré sa budú s pomocou európskych peňazí realizovať. Cieľom je čo najefektívnejšie využívať dostupné zdroje z Európskej únie, tak, aby investície do regiónov boli zmysluplné a mali dlhodobý a udržateľný efekt. „Chceme, aby pripravený plán bol našou spoločnou víziou kraja, kde chceme žiť, zapájame preto do tejto diskusie nielen odborníkov, ale i verejnosť, “ povedala Erika Jurinová.

 

Dokument vzniká participatívne, v spolupráci s odborníkmi na kľúčové oblasti rozvoja, zástupcami samospráv, regiónov, neziskových organizácií či podnikateľov. Na stránke môžete sledovať samotný proces prípavy, prácu tematických i územných pracovných skupín, novinky a pripravované aktivity, ako aj zásobník pre zber projektových zámerov v novom programovom období. Župa v procese komunikácie so zainteresovanými subjektami spolupracuje aj s odborníkmi z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Obyvatelia župy môžu svoje podnety diskutovať aj prostredníctvom facebooku @HrajZAkraj,ale aj ďalšími formami - vyplnením dotazníkov či zapojením sa do online debát.

 

Už v tejto fáze prípravy strategického dokumentu sú známe prvé kľúčové zistenia o jednotlivých regiónoch Žilinského kraja, ktoré viac napovedajú o demografii, infraštruktúre, inžinierskych sieťach, potenciáli cestovného ruchu či kvalite životného prostredia, https://www.hrajzakraj.sk/wp-content/uploads/2021/09/ZILINSKY-KRAJ-KLUCOVE-ZISTENIA-1.pdf.

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského kraja vzniká v rámci projektu Inteligentný a lepší Žilinský samsoprávny kraj, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.