utorok, 05 október 2021 21:28

V Turčianskych Tepliciach sa diskutovalo na tému Eko výzvy v roku 2021 a budúcnosť

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
V Turčianskych Tepliciach sa diskutovalo na tému Eko výzvy v roku 2021 a budúcnosť V Turčianskych Tepliciach sa diskutovalo na tému Eko výzvy v roku 2021 a budúcnosť

„Eko výzvy v roku 2021 a budúcnosť“ víkendové podujatie v Turčianskych Tepliciach, počas ktorého sme diskutovali o klimatických zmenách a výzvach, ktorým čelí poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, národné parky.

Hosťami boli aj zástupcovia občianskych združení a iniciatív, ktoré svojou pôsobnosťou pomáhajú k lepšiemu stavu životného prostredia na lokálnej a regionálnej úrovni. Každá téma bola prínosná a vďaka skvelým hosťom sme sa mali možnosť dozvedieť o ich úspechoch, výzvach a problémoch s ktorými sa stretávajú pri každodennej práci.

 

Vedeli ste, že Ivana Froľová, ktorá je stážistka v Sekcii pre mládež ŽSK viedla projekt „Vyčistime kraj“ a vďaka nasadeniu a vytrvalosti sa im podarilo osloviť viac ako 800 dobrovoľníkov a vyzbierať viac ako 600 vriec odpadu? Mali sme možnosť dozvedieť sa ako pracuje Sekcia pre mládež ŽSK a tiež aké ambície majú s projektom do budúcna. Bol to veľmi milý a inšpiratívny rozhovor.

 

Veľmi zaujímavé a poučné boli aj ďalšie diskusie, poďme teda postupne. Zástupca Poľnohospodárskeho družstva Necpaly, Dušan Kavecký nám otvorene porozprával o postrekoch na poliach, ktoré vzhľadom na ich nákladovosť nie sú aplikované v takých množstvách ako si často krát môžeme myslieť. Dozvedeli sme sa ako môže ovplyvniť rastúca teplota plodiny pestované na území Slovenska a tiež ako funguje ich družstvo, ktoré je veľmi peknou ukážkou rodinného podniku. Ak máte záujem podporiť lokálnych producentov, môžete navštíviť ich zdravý a chutný obchodík ZRNKO / www.zrnko.sk

 

Poučná a veľa vysvetľujúca téma bola s pánom riaditeľom Národného parku Veľká Fatra, Petrom Vantarom, kedy sme sa mohli dozvedieť ako sa tvoria územné plány miest a obci, čomu slúžia a podobne. Diskutovali sme aj na problém s veľkým množstvom zvážnic, ktoré ostávajú po ťažbe dreva v lese a spôsobujú tak rýchle odvodňovanie krajiny a eróziu pôdy. Na tému lesov sme nadviazali s ďalším hosťom pánom Miroslavom Gajdošom, regionálny zástupca za Lesy SR. Mali sme možnosť dozvedieť sa ako pristupujú k ťažbe dreva v ich lesoch, čo všetko im vyplýva zo zákona pred a po samotnej ťažbe. Dozvedeli sme sa, kde sa dá zlepšiť a zefektívniť práca v lese a to ako pristupujú k vysádzaniu lesov v súčasnosti s ohľadom na vývoj klimatických podmienok.

 

S moderným a progresívnym názorom prišiel diskutovať Matej Bórik, predseda občianskeho združenia METRO a koordinátor projektu „Lesy Turca“ / www.lesyturca.sk Rozprávali sme sa na potrebu väčšej informovanosti a možnosti ľahšieho získavania informácií o práci v lese, a možnosti dohľadať si, kto ťažil danú lokalitu a kde smeruje na Slovensku vyťažené drevo. Priniesol pohľad ako efektívne môžeme vo vzájomnom súžití fungovať s lesným hospodárstvom a turizmom, ktorý sa v čase korony zintenzívnil. Povedali sme si o potrebách nastavenia pravidiel a využitia potenciálu prírody rozumným a udržateľným spôsobom.

 

Aby sme to mohli celé uzavrieť, treba spomenúť odpadové hospodárstvo, ktorého činnosť je tak dôležitá pre komfortný a zdraví život na našej planéte. Vedeli ste, že Slovensko má vysokú úspešnosť separovanosti plastového odpadu? V súčasnosti to je niekde na úrovni 80%. Myslíte, že vratné plastové fľaše zvýšia objem vyseparovaného plastového odpadu? Bolo zaujímavé dozvedieť sa aké povinnosti vyplývajú prevádzkovateľom skládky zo zákona pri ich zakladaní, tiež sme sa dozvedeli, prečo v niektorých častiach Slovenska vznikajú vo väčšom množstve čierne skládky. Hosťom, ktorý porozprával o fungovaní odpadového hospodárstva bol Milan Litva, konateľ za Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia, skládka odpadu Horná Štubňa.

 

Okrem inšpiratívnych hostí, sme počas víkendového podujatia navštívili aj salaš Polún, Čremošné, kde nás pohostili chutnými gazdovskými mliečnymi produktmi a odtiaľ sme sa vybrali navštíviť krásu Mošovského parku, ktorý je plný jesenných farieb. Bol to inšpiratívny víkend.

 

Podujatie sa uskutočnilo s podporou Nadácie Hannsa Seidela a z finančných prostriedkov Spolkového ministerstva zahraničných vecí na základe rozhodnutia Nemeckého spolkového snemu.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.