utorok, 05 október 2021 21:44

Martin sa predstavil na Islande, Island v Martine Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Účastníci workshopu v meste Akureyri na Islande Účastníci workshopu v meste Akureyri na Islande

Vďaka zahraničnej iniciatíve Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského sa posilnili vzťahy v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Slovenskom a Islandom.

Okrem študentov z Nórska v posledných rokoch zvýšený záujem o štúdium medicíny na JLF UK v Martine prejavujú tiež študenti z Islandu. V súčasnosti ich na JLF UK študuje viac ako 170, čo je aj s ohľadom na celkový počet obyvateľov Islandu (okolo 350 000) vysoko reprezentatívna a homogénna skupina zahraničných študentov, pre ktorú sa stalo mesto Martin dobre etablovanou destináciou pre kvalitné štúdium medicíny.

 

JLF na Islande spolupracuje už istý čas so strednou školou v meste Akureyri - Menntaskólinn á Akureyri, najstaršou islandskou stredoškolskou inštitúciou, kde študuje na okolo 750 študentov. V nadväznosti na partnerstvo medzi školami aj mesto Martin nadviazalo spoluprácu s mestom Akureyri, čo viedlo v r. 2020 k spoločnej iniciatíve s názvom Rozvoj kultúrnej a vzdelávacej spolupráce v slovensko-islandskom kontexte. Jeho cieľom je propagácia slovenskej kultúry a regiónu Turiec na Islande.

 

Hoci pandémia viaceré plánované aktivity zabrzdila, toto leto sa podarilo 19. augusta zorganizovať v Akureyri workshop, zameraný na propagáciu slovenskej kultúry a možnosti medicínskeho vzdelávania v Martine. Za účasti reprezentantov JLF UK, študentov, vedenia a časti pedagogického zboru Menntaskólinn á Akureyri bol odprezentovaný edukačnopropagačný film o Slovensku a JLF UK, ktorý bol doplnený praktickou prednáškou o možnostiach štúdia medicíny v Martine a diskusiou, do ktorej sa aktívne zapojil aj islandský študent aktuálne študujúci na JLF UK.

 

Projektový tím s dekankou JLF UK doc. Andreou Čalkovskou

Recipročne bol 30. augusta 2021 bol v priestoroch Edukačného centra JLF UK v Martine úspešne zorganizovaný workshop zameraný najmä na islandský folklór a tradície, ako aj systém stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania na Islande. Zároveň 16. až 20. augusta 2021 prebehla online letná jazyková škola, ktorej cieľom bolo v základných obrysoch oboznámiť islandských poslucháčov s jazykovou kultúrou na Slovensku.

 

Aj vďaka islandským študentom a ich rodinným príslušníkom mesto Martin ožíva. Počas semestra vnesú zahraniční študenti život do centra návštevou kaviarní, múzeí či kultúrnych koncertov a lákajú ich aj okolité krásy prírody. Vzhľadom na geografické špecifiká Turčianskeho regiónu majú študenti možnosť športových aktivít ako napr. lyžovanie, turistika, horská cyklistika či iné outdoorové športy. V neposlednom rade majú zahraniční študenti, vrátane islandských, pozitívny ekonomický vplyv pre mesto Martin (služby, ubytovanie, zdroj inovácii, iné).

 

Akureyri leží na severe Islandu pri pobreží fjordu Eyjafjörður.

 

Islandskí absolventi, ktorí sa následne uplatňujú vo svojej rodnej krajine, robia fakulte aj Univerzite Komenského dobré meno. Aktivity, ktoré prebehli v lete, posilnili kultúrne a vzdelávacie väzby medzi Islandom a Slovenskom, čo vytvorilo hlbšie puto medzi zúčastnenými inštitúciami a všetkými zainteresovanými stranami.

 

Článok pôvodne vyšiel v Našej univerzite (č. 1/2021), časopise Univerzity Komenského v Bratislave, foto: Martin Janík

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.