utorok, 12 október 2021 07:22

V Žabokrekoch podporia rozvoj cyklodopravy, vďaka dotácii ŽSK

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
V Žabokrekoch podporia rozvoj cyklodopravy, vďaka dotácii ŽSK V Žabokrekoch podporia rozvoj cyklodopravy, vďaka dotácii ŽSK

Obec Žabokreky získala od Žilinského samosprávneho kraja dotáciu z dotačného programu Regionálne dotácie - Výzva č. 1/2021 vo výške 1.100,00€ na projekt: Podporíme cyklo-svet.

Cyklodoprava je aktuálne najzaujímavejšia forma dopravy do práce na krátke vzdialenosti a zároveň najatraktívnejšia a najdostupnejšia forma pohybu a relaxu. Aj v našej obci máme mnoho aktívnych cyklistov, používateľov bicykla na dennej báze aj rekreačných cyklistov. Všetky medzi-obecné partnerské stretávania sa už minimálne päť rokov nesú v znamení dlhších cyklodní s poznávaním alebo kratších s relaxom. Preto sa aktívne zapájame do všetkých možností získať granty na podporu vybavenia adekvátneho zázemia pre cyklistov,“ uviedla Zuzana Valocká, starostka obce Žabokreky.

 

Za uplynulé obdobie do obce Žabokreky zakúpili a verejnosti bezplatne požičiavajú desať kusov klasických bicyklov. V obci sú však aj moderné elektrobicykle, ktoré umožňujú pohodlné výlety do prírody a cestu turčianskymi kopcami s poriadnym prevýšením. Elektro bicykle potrebujú počas dlhších aktivít nabíjanie, a to bol spúšťač obecného zámeru vybudovať adekvátne cyklistické zázemie a vytvoriť podnet pre verejnosť na poznávanie spojené s krátkym relaxom.

 

Naša obec je otvorená všetkým návštevám a rozvoju občianskeho športového aktívneho života. Preto máme ciele: dovybaviť našu bezplatnú požičovňu bicyklov o dva e-bicykle, vybudovať dve kvalitné verejne dostupné odpočívadlá so stojanmi, lavičkami a dvomi nabíjacími stanicami. Jedna nabíjačka bude pri oddychovej zóne na "Husom rínku" na budove Hasičskej zbrojnice a druhá nabíjačka bude v RŠA (rekreačno-športový areál obce). Cieľové skupiny sú cyklistická verejnosť a obyvatelia obce, ktorí vlastnia elektro bicykel a používajú ho na cestu do práce, na nákupy alebo na šport,“ dodala Zuzana Valocká.

 

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.