utorok, 07 december 2021 06:35

Stanovisko vedenia mesta k vybudovaniu veľkovýrobne bioplynu v Martine

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Stanovisko vedenia mesta k vybudovaniu veľkovýrobne bioplynu v Martine Stanovisko vedenia mesta k vybudovaniu veľkovýrobne bioplynu v Martine

Martin (06.12.2021) – Na základe viacerých podnetov mesto Martin dnes opätovne preverilo všetky dokumenty s cieľom zistiť bližšie informácie o vybudovaní veľkovýrobne bioplynu na svojom území.

V rámci preverovania sa zistilo, že Útvar hlavného architekta mesta Martin zaslal v auguste 2021 Slovenskému plynárenskému priemyslu územnoplánovaciu informáciu k pozemkom v k. ú. Martin, kde bol riešený aj zámer stavby. Vedenie mesta Martin však o stanovisku a ani o predmetnej problematike do dnešného dňa zo strany Útvaru hlavného architekta mesta Martin informované nebolo.

Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk