štvrtok, 03 marec 2022 10:50

Žilinská župa odštartovala Rok mládeže Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Žilinská župa odštartovala Rok mládeže Žilinská župa odštartovala Rok mládeže

Žilina, 2.3. 2022. Žilinská župa zapája mladých ľudí do procesov v kraji. Vytvára im priestor na realizáciu, ďalšie vzdelávanie a networking cez Sekciu pre mládež RA ŽSK, ktorá pripravila Koncepciu rozvoja práce s mládežou v Žilinskom samosprávnom kraji do roku 2028 (2030). Tento rok, bude pre župu Rokom mládeže.

Takto pred rokom Žilinská župa vyhlásila Rok dobrovoľníctva, ako podporu dobrovoľníckym aktivitám, samotným dobrovoľníkom a tým, ktorí s nimi pracujú a povzbudiť k aktivite vo svojich komunitách ďalších. Vyvrcholením celého roku bude slávnostné oceňovanie dobrovoľníkov Srdce na dlani. ,,Po roku práce nastal čas bilancovať. Podarilo sa rozbehnúť mnoho skvelých vecí a to aj napriek tomu, že výrazná časť aktivít bola poznačená pandémiou. Podarilo sa prepojiť 22 organizácií z nášho kraja, pôsobiacich v rôznych oblastiach. Napriek pandémii sa zorganizovalo mnoho aktivít, od Dobroraňajok, cez dobrovoľnícke teambuildingy, Dobronoviny, vzdelávania až po  dobropoukážky, ktorými sme odmenili dlhodobých dobrovoľníkov a budeme v tom pokračovať i v tomto roku,“ vysvetlila na úvod županka Erika Jurinová.

 

,,Podarilo sa nám vyškoliť 20 koordinátorov pre dobrovoľníctvo na stredných školách, pričom máme záujem rozširovať ich aj do ďalších stredných a základných škôl. Sieť dobrovoľníckych koordinátorov sme vytvorili aj rozbehnutím spolupráce deviatich centier sociálnych služieb, štyroch kultúrnych stredísk a dvoch nemocníc,“ priblížil rozbehnuté aktivity koordinátor projektov Sekcie pre mládež Marcel Rypák. Symbolickou, ale viditeľnou aktivitou bol aj projekt MURAL – ruky spájajúce dva svety. Išlo o maľbu na ceste pri Strečne, ktorá je umeleckým vyjadrením mladých ľudí, prezentuje dobrovoľníctvo a nesie odkaz vďaky ľuďom v prvej línií, boja s COVID-19.

 

Aj vďaka Roku dobrovoľníctva sa rozbehla stabilná spolupráca s organizáciami a veľa prospešných aktivít, v ktorých má župa záujem pokračovať, no najmä má záujem o systematickú prácu s mladými ľuďmi, ktorí predstavujú až tretinu populácie v Žilinskom kraji. Preto tento rok vyhlasuje ŽSK, po vzore Európskej komisie Rok mládeže. ,,Považujeme za dôležité investovať do rozvoja mladých ľudí, ktorí sú súčasťou našej spoločnosti, sú nositeľmi zmien, nápadov a nových príležitosti. Zároveň predstavujú najzraniteľnejšiu skupinu spoločnosti, čo ešte viac prehĺbila už dva roky trvajúca pandémia. Chceme mladých ľudí zapojiť do procesov v kraji, chceme im umožniť preberať zodpovednosť nie len za svoj život, ale aj za to v akých podmienkach budú žiť. Angažovaná mládež prispeje k budovaniu kvalitnej občianskej spoločnosti. Obzvlášť v týchto pohnutých časoch vidíme, aké je to dôležité,“ povedala županka.

 

Rok mládeže, ktorý opäť zastrešuje Sekcia pre mládež ŽSK bude najmä o prehlbovaní  spolupráce. Sekcia vníma ako dôležité okrem poskytovania kvalitného vzdelávania, dostupné mimoškolské aktivity, zmysluplné voľnočasové aktivity a podporu neformálneho vzdelávania. Tieto i ďalšie ciele sú zakotvené v novej Koncepcii rozvoja mládeže ŽSK. ,,Máme pripravenú sériu aktivít, pričom jednou z nich je Sympózium mládeže. Chceme, aby sa na ňom predstavili aj ďalšie príležitosti neformálneho doplnkového vzdelávania ako pre mladých tak aj pre školy. V spoluprácu s Inovačným centrum Inovia chceme pripraviť Hackaton pre mladých, kde budú hľadať riešenia na konkrétne výzvy regiónu a samosprávy,“ doplnil Rypák. Sekcia pre mládež ŽSK bola založená v roku 2020 pri Rozvojovej agentúre ŽSK.

 

Koncepcia rozvoja práce s mládežou v ŽSK na obdobie 2022-2028 (2030) je dostupná na: 10-koncepcia-psm_zsk_final.pdf (zilinskazupa.sk)

 

Víziou koncepcie je – pomáhať, rozvíjať kritické myslenie, občiansku participáciu a budovať charakter a trvácne hodnoty u mladých ľudí, ktoré ich predurčujú čeliť prichádzajúcim zmenám vo svojom okolí a vytvárať lepšie podmienky na život pre všetkých; zároveň pomáhať rozvíjať kompetencie (znalosti, zručnosti a postoje) a návyky, ktoré vedia mladí ľudia využiť pre úspešné uplatnenie sa v osobnom živote, pre dobro komunity, na trhu práce a v neustále meniacej sa spoločnosti.

 

  1. Neformálne vzdelávanie
  2. Dobrovoľníctvo
  3. Sociálna inklúzia
  4. Digitálna transformácia
  5. Udržateľné životné prostredie
  6. Fyzické a psychické zdravie

 

Viac informácií na www.na1vlne.sk

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.