utorok, 05 apríl 2022 13:16

Mesto Martin slávnostne ocenilo pedagógov

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Mesto Martin slávnostne ocenilo pedagógov Mesto Martin slávnostne ocenilo pedagógov

Pri príležitosti Dňa učiteľov mesto Martin vo štvrtok 4.apríla slávnostne ocenilo 20 pedagógov za ich zodpovedný prístup a vynikajúcu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese.

Pri príležitosti Dňa učiteľov si 20 pedagógov materských, základných škôl a základnej umeleckej školy pôsobiacich na území mesta slávnostne prevzalo ocenenia z rúk primátora mesta Martin Jána Danka, viceprimátorov Tatiany Červeňovej a Rudolfa Kollára, ako aj predsedu komisie školstva, vzdelávania a mládeže Bruna Horeckého. „Vychovávať a vzdelávať mladé generácie je nielen náročná práca, ale najmä zodpovednosť. Chcem vyjadriť obdiv a vďaku všetkým, ktorí sa rozhodli ísť touto cestou a každý deň v našich školách odovzdávajú svoje vedomosti ďalej,“ povedal primátor Ján Danko. Ocenení pedagógovia boli navrhnutí vedením jednotlivých škôl a Komisiou školstva, vzdelávania a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve.

 

Ocenení pedagógovia nominovaní vedením jednotlivých škôl

 

 • Eva Bobová (ZŠ s MŠ, J. V. Dolinského)
 • Mgr. Tatiana Bukovská (ŠZŠ, P. Mudroňa)
 • Mgr. Peter Cingel (ZŠ, Aurela Stodolu)
 • Mgr. Slavomíra Gajňáková (Katolícka ZŠ s MŠ Antona Bernoláka)
 • Stanislav Hýbela (ZUŠ, Martin)
 • Mgr. Elena Chrípková Zaťková (ZŠ s MŠ, Hurbanova)
 • PaedDr. Soňa Kotúčová (ZŠ s MŠ, Priehradná)
 • Mgr. Klaudia Kráľová (ZŠ, P. Mudroňa)
 • Elena Kubová (MŠ, Nálepkova)
 • Mgr. Lucia Ondrušová (ZŠ, Jozefa Kronera)
 • Janka Paštrnáková (ZŠ, Nade Hejnej)
 • Mgr. Elena Raffajová (ZŠ, Aurela Stodolu)
 • Mgr. Lenka Slušňáková (MŠ, Š. Furdeka)
 • Milena Sroková (ZŠ s MŠ, Hurbanova)
 • PaedDr. Zuzana Staňová (Evanjelická spojená škola)
 • Alena Šutiaková (SZŠ, Ul. východná)
 • Mgr. Milota Tomeková (ZŠ Alexandra Dubčeka)
 • PaedDr. Monika Vojteková (ZŠ s MŠ, J. V. Dolinského)

 

Ocenení pedagógovia nominovaní Komisiou školstva, vzdelávania a mládeže

 

 • Mgr. Jitka Agricolová (MŠ, Družstevná)
 • Mgr. Helena Krnová (MŠ, Š. Furdeka)

 

Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk