sobota, 09 apríl 2022 18:06

V Martine sa konal VI. Snem Združenia miest a obcí – región Turiec

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
V Martine sa konal VI. Snem Združenia miest a obcí – región Turiec V Martine sa konal VI. Snem Združenia miest a obcí – región Turiec

Martin (08.04.2022) – V piatok 8. apríla sa na pôde Mestského úradu konal už VI. snem Združenia miest a obcí – región Turiec (ZMOT) za účasti predsedu Združenia miest a obcí Slovenska.

V zasadačke Mestského úradu Martin sa v piatok 8. apríla konal VI. snem Združenia miest a obcí – región Turiec. Snemu sa zúčastnili okrem predsedu ZMOT Jána Danka, aj podpredsedovia Branislav Zacharides a Dušan Gallo. Hosťom na sneme bol predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger, ktorý vystúpil so svojím obsiahlym prejavom a reagoval na pripomienky prítomných.

 

Snemu sa zúčastnili aj starostovia obcí v Turčianskom regióne a primátori mesta Vrútky, Turčianske Teplice a Turany. Jedným z bodov programu VI. snemu ZMOT bolo prerokovanie stanoviska k výstavbe rýchlostnej cesty R3. ZMOT vyzvalo listom Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., aby podnikli reálne kroky vedúce k výstavbe chýbajúcich úsekov rýchlostnej komunikácie R3 v regióne Turiec.

 

Zároveň, aby zamedzili snahám o spochybnenie trasovania severo-južného cestného rýchlostného prepojenia na území stredného Slovenska cez región Turiec, ktoré je zakotvené v platných národných všeobecne záväzných predpisoch a strategických dokumentoch, ako aj v nadradených legislatívnych aktoch Európskej únie. Listom, adresovaným Európskej komisii, komisárke pre dopravu vyjadrili svoje obavy dotýkajúce sa dokončenia chýbajúcich prepojení infraštruktúry a Transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) na Slovensku. Po prerokovaní bodu programu, výzvu aj list podpísali všetci starostovia obcí a primátori. Prítomní si zvolili svojich delegátov snemu ZMOS, ktorý sa bude konať v dňoch 7. - 8. septembra 2022.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.