piatok, 22 apríl 2022 08:15

33. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
33. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 33. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

V utorok 19. 04. 2022 sa v budove úradu Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo 33. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.

Žilina, 22. 04. 2022. Súčasťou programu rokovania bol návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP) v rámci výzvy o predkladanie NFP, Operačný program Integrovaná infraštruktúra – Moderné technológie v ŽSK. Prvý projekt pod názvom Moderné technológie v Žilinskom samosprávnom kraji vo výške spolufinancovania 175 000 € sa dotýka moderných technológií v oblasti dopravy a životného prostredia.

 

Druhý predkladaný návrh sa týkal schválenia výšky spolufinancovania žiadostí o NFP v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. Schválené na spolufinancovanie boli projekty Krajskej hvezdárne v Žiline, Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, Krajského kultúrneho strediska v Čadci, Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Oravskej knižnice A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Kysuckého múzea v Čadci.

 

Na zasadnutí boli odprezentované aj aktivity projektu Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj – Aktivita D1: Procesná optimalizácia a Aktivita I: Systém riadenia kvality ŽSK, ISO 9001. „V prvom kroku sme sa zamerali na odbor Sociálnych vecí, pretože prvá organizácia v Zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktorá bola v tomto systéme sprocesovaná a prešla certifikáciou je Centrum sociálnych služieb Straník,“ Ondrej Buzala, riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja. „Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Jeho úlohou je zefektívniť chod úradu. Urobili sme zopár aktivít, ktoré už boli prezentované. Jednou z nich bolo pretransformovanie našich organizácií na príspevkové organizácie, zavedenie nákladového účtovníctva, či smart koncepcie,“ informovala podpredsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

 

Súčasťou rokovania bola aj Správa o hospodárení zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a činnosti odboru zdravotníctva. Županka Erika Jurinová pri tejto príležitosti vyzdvihla prácu zdravotníkov a poďakovala za ich nasadenie počas predchádzajúceho obdobia: „Chcem oceniť prácu všetkých riaditeľov našich zdravotníckych zariadení a celého zdravotníckeho personálu za to, že počas uplynulých dvoch rokov odviedli naozaj maximum. Cítim veľkú vďačnosť a úctu.“

 

Poslanci boli v rámci zasadnutia informovaní o činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj za rok 2021. Správa o činnosti sa týkala aktivít v rámci marketingu, budovania infraštruktúry, vzdelávania a tvorby strategického dokumentu. V roku 2021 hospodárila Krajská organizácia cestovného ruchu so sumou vo výške 700 000 €. V regióne Liptov boli prefinancované aktivity vo výške 183 000 €, Malá Fatra 73 000 €, Orava 45 000  €, Kysuce 55 000 €, Rajecká dolina 34 000 €, Turiec 48 000 €. „Dokopy sme do regiónov v roku 2021 investovali 442 000 €,“ informovala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj Iveta Chabadová.

 

V uplynulom roku zaznamenal náš kraj aj znížený pokles návštevníkov. Kým v období pre začatím pandémie bol počet návštevníkov kraja 1 300 000, v roku 2021 sa toto číslo znížilo na 630 000, z toho 530 000 návštevníkov bolo domácich a zhruba 100 000 zahraničných (Česi, Poliaci, Nemci, Maďari). „Najnavštevovanejším regiónom nášho kraja bol Liptov a mesto Liptovský Mikuláš. Druhé v poradí skončilo mesto Žilina a tretím najnavštevovanejším bol Ružomberok. Aj napriek poklesu návštevnosti patrí náš kraj k najnavštevovanejším v rámci Slovenska a podiel návštevníkov tvorí zhruba 23%. Takisto vedieme aj v počte prenocovaní v rámci Slovenskej republiky, tam tvoríme zhruba 22%,“ dodala Chabadová.

 

Doplneným bodom programu bola druhá výzva na zachovanie Krajského súdu v Žiline. Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová a zastupiteľstvo vyjadrili zásadný nesúhlas a hlboké znepokojenie nad plánovaným rušením Krajského súdu v Žiline a žiadajú ministerku spravodlivosti SR o zachovanie Okresného súdu v Čadci a Dolnom Kubíne.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.