piatok, 15 apríl 2022 06:18

Stavba Centra sociálnych služieb je v plnom prúde!

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Stavba Centra sociálnych služieb je v plnom prúde! Stavba Centra sociálnych služieb je v plnom prúde!

Martin (13.04.2022) – Na stavbe Centra sociálnych služieb Martin – Podháj sa v stredu 13. apríla konal už v poradí druhý kontrolný deň za účasti predstaviteľov mesta Martin a zhotoviteľa stavby.

Na stavbu Centra sociálnych služieb Martin – Podháj sa prišli opäť presvedčiť predstavitelia mesta Martin, primátor Ján Danko, zástupca primátora Rudolf Kollár, prednosta Mestského úradu Ján Žila a hlavný inžinier mesta Tibor Maňka. Zhotoviteľ stavby BM-MONT, s.r.o. Martin Brisuda prítomným prezentoval doteraz zrealizované práce. Na stavbe boli od posledného kontrolného dňa, s účasťou vedenia mesta Martin, ukončené stavebné práce na obvodovom murive a nosných priečkach, debnenie, armovanie vencov a prekladov.

 

 

Taktiež sa vykonali debniace práce na schodisku, rozvody kanalizácie a vsakovací systém na severnej strane objektu. Dnešný deň realizuje zhotoviteľ stavby betonáž vencov a prekladov. Prítomní po oboznámení a obhliadke stavby skonštatovali, že stavebné práce pokračujú v súlade s harmonogramom. „Som rád, že práce na stavbe pokračujú takýmto tempom. Čochvíľa by mali byť dokončené práce na hrubej stavbe, následne sa budú realizovať práce vo vnútri objektu. Ak nebude prerušená plynulosť dodávok stavebných materiálov, nakoľko dodávka materiálov má súvis aj s vojnou na Ukrajine,“ povedal primátor mesta Martin Ján Danko.

Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk