utorok, 21 jún 2022 13:09

SNK: Vzrástol záujem o Digitálnu knižnicu SNK

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
SNK: Vzrástol záujem o Digitálnu knižnicu SNK SNK: Vzrástol záujem o Digitálnu knižnicu SNK

Rok 2021 sa pre Slovenskú národnú knižnicu niesol v znamení zvýšeného záujmu o digitálne výpožičky, úspešnej opravy kaštieľa Friesenhofovcov v Brodzanoch a aktívneho pôsobenia jej zástupcov v medzinárodných knihovníckych štruktúrach. A to aj napriek tomu, že jej  pracoviská boli kvôli pretrvávajúcej pandémii Covid 19 pre verejnosť zatvorené viac ako 72 pracovných dní, študovne dokonca 127.

V obdobiach, kedy boli naše pracoviská pre verejnosť zatvorené, sme presunuli ťažisko pôsobenia do virtuálneho a verejnosti dostupného priestoru. Zvýšili sme aktivity na sociálnych sieťach a práve prostredníctvom nich sme sa zapájali do medzinárodných a celoslovenských aktivít ako Museum Week, Noc múzeí a galérií či Týždeň slovenských knižníc. Naše vzdelávacie podujatia sme presunuli do online komunikačných platforiem a zintenzívnili sme import zdigitalizovaných objektov do Digitálnej knižnice SNK, aby ju mohlo bezplatne využiť čo najviac používateľov,“ uviedla Katarína Krištofová, generálna riaditeľka SNK. To sa odrazilo aj na výraznom náraste počtu zobrazených dokumentov (49 061) v Digitálnej knižnici SNK (onk.snk.sk). Katalóg digitálnej knižnice (dikda.snk.sk) zaznamenal 121 655 vstupov, čo je o 44 % viac ako v roku 2020. V roku 2021 bolo komplexne zdigitalizovaných 44 097 objektov, čo je o 3 297 objektov viac, ako bolo naplánované.

 

Zvýšená aktivita SNK na sociálnych sieťach mala pozitívny ohlas medzi sledovateľmi a vzrástol počet zobrazení našich príspevkov. K 31. 12. 2021 mala SNK na najväčšej sociálnej sieti (Facebook) 4 009 stálych sledovateľov a fotografia s vianočným stromčekom v Brodzianskom kaštieli zaznamenala rekordných 72 036 zobrazení. Väčšina z 25 vzdelávacích podujatí pre knihovníkov ako aj dve zo štyroch vedeckých konferencií boli presunuté do virtuálneho priestoru.

 

Nová stránka dikda.eu ponúkla verejnosti novinku – dve online výstavy: P. O. Hviezdoslav – Cestou života a Najstaršie učebnice a učebné texty do roku 1777. Prechodné zlepšenie epidemiologickej situácie od neskorých jarných do skorých jesenných mesiacov nám umožnilo pripraviť pre verejnosť niekoľko podujatí.

 

Jednotlivé pracoviská SNK boli v roku 2021 pre verejnosť uzavreté v súlade s platnými nariadeniami vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR): „Služby sme v tom čase poskytovali v čo najväčšom možnom rozsahu online. Aj napriek sociálnej a fyzickej izolácii sme ku koncu roka 2021 evidovali 8 927 aktívnych používateľov a 149 409 výpožičiek,“ doplnila generálna riaditeľka SNK.

 

Zamestnanci SNK pracovali na 8 vedeckovýskumných úlohách, spolupracovali na troch medzinárodných projektoch a aktívne pôsobili vo významných medzinárodných knihovníckych štruktúrach. Generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová aj naďalej aktívne pôsobila v podpredsedníctve Výkonného výboru CENL (Conference of European National Librarians) a tiež v Stálom výbore pre národné knižnice IFLA.

 

Najväčšou investíciou roka (v sume 168 452 €) bola sanácia základov a obvodového muriva proti vlhkosti na vonkajších i vnútorných stenách budovy kaštieľa v Brodzanoch, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou SR. Na priľahlej knižnici sa podarilo opraviť krov a položiť novú strešnú krytinu v celkovej sume 29 421 €.

 

Slovenská národná knižnica si odniesla výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2020 v kategórii publikácií za monografiu Knižná kultúra humanizmu a renesancie vo fondoch a zbierkach Slovenskej národnej knižnice, ktorá vyšla vo Vydavateľstve SNK. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že toto prestížne uznanie SNK nezískala po prvýkrát.

 

V Parku priateľstva pred sídelnou budovou nám pribudol Dub močiarny – počas svojej návštevy ho tu zasadil veľvyslanec Francúzskej republiky v SR Christophe Léonzi. Aponiovskú knižnicu v Oponiciach navštívil Kip Stephen Thorne s manželkou – nositeľ Nobelovej ceny za fyziku v roku 2017. Ako veľký fanúšik Isaaca Newtona bol nadšený z možnosti prelistovať si jeho najznámejšie dielo Matematické základy prírodnej filozofie, ktoré tu Slovenská národná knižnica uchováva.