utorok, 06 september 2022 17:14

Do pozornosti chovateľom psov v meste Martin Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)
Do pozornosti chovateľom psov v meste Martin Do pozornosti chovateľom psov v meste Martin

V súčasnosti žije na území mesta Martin takmer 5-tisíc psov. Ich počet sa oproti deväťdesiatym rokom štvornásobne zvýšil. V dôsledku tejto narastajúcej koncentrácie psov na konštantnom plošnom území mesta dochádza aj k primerane zvýšenej miere chovateľských priestupkov i konfliktov. Jedným z najčastejších a dennodenných problémov sú úteky psov z rodinných domov, areálov firiem alebo úteky psov počas vychádzky.

Takýmto problémom nie je možné definitívne zabrániť tak, aby už nikdy a nikde nevznikali – vyplývajú totiž so samotnej podstaty psa, ktorý si využitím vhodnej a náhlej príležitosti na útek plní svoje inštinktívne programy (pohybové, teritoriálne, značkovacie, hierarchické, sexuálne, lovecké). V istom, voči psom priateľskom uhle pohľadu možno byť k takémuto ich konaniu zhovievavý, najmä ak sa tak deje sporadicky. Tomuto problému sa občas nevyhnú ani najskúsenejší chovatelia.

 

Mesto Martin a jeho útulok pre zvieratá zvyknú byť z dôvodov poznania psychiky a správania psov benevolentní k takýmto náhodným udalostiam, a preto chovateľom pri vrátení ich ojedinele ujdeného a odchyteného psa len poskytnú odporúčania a rady, ako ďalším takýmto skutkom zabrániť, ako ich predvídať, ako ich riešiť.

 

Rozhodli sme sa však, že od septembra roka 2022 končí zhovievavosť v prípadoch pravidelne sa opakujúcich útekov psov tých istých chovateľov, na pozadí ktorých je nedbanlivosť či vedomé ignorovanie chovateľskej legislatívy, ktorá za takéto nekontrolované úteky umožňuje udeliť chovateľovi pokutu v rozmedzí od 400 do 1-tisíc eur. Veď nie je možné po 25 rokoch úsilia o navodenie chovateľského poriadku v meste Martin naďalej tolerovať také prípady, aké sa doteraz odohrávali (napríklad vyše 400 už povestných útekov psov chovateľky z Podhája, 98 útekov psov kriminálne uspôsobeného chovateľa, 37 útekov psov alkoholičky, atď.).

 

Všetky, teda nielen tieto uvedené úteky psov, ale aj tisícky ďalších, znamenajú pre zriadencov útulku približne 1 500 výjazdov počas roka ku každému ohlásenému výskytu psov bez dozoru osoby na verejných priestranstvách, z nich vysoké percento sa uskutočňuje v nočných hodinách.

 

Útulok si však postupne počas 25 rokov činnosti vybudoval premyslený koncept riešenia občanmi ohlásených voľne sa pohybujúcich psov v meste, spočívajúci v precízne vypracovanej evidenčnej databáze psov, v špeciálnej databáze chronických „utekáčov“, vo vytvorení okruhu spoľahlivých spolupracovníkov, poznajúcich psov vo svojej lokalite, končiac vysoko efektívnou spoluprácou s poštovými doručovateľkami, ktoré disponujú najlepšími vedomosťami o psoch vo svojom pracovnom rajóne.

 

Zásluhou toho konceptu a aktivít spolupracovníkov sa v meste Martin v súčasnosti každoročne ihneď po náleze a odchyte vracia rodinám viac ako 95% ujdených psov – pes po náleze nie je transportovaný do útulku, ale priamo do svojej domácnosti. Tomu mimoriadne pomáha aj ďalšia aktivita mesta Martin a jeho útulku, ktorou je nielen popularizácia čipovania (a aj kastrácií), ale aj priama finančná výpomoc pri čipovaní psov – všetkým je už dnes asi jasné, že čipovaný pes je ihneď identifikovateľný, rovnako tak jeho vlastník.

 

Všetkým by rovnako už malo byť jasné aj to, že spoločnosť musí konečne začať preferovať čipovanie a kastrácie pred nekonečnou výstavbou nových a rozširovaním jestvujúcich útulkov pre psov – čipovaného psa nikto predsa nevyhodí, kastrovaným sučkám sa nerodia zbytočné a neskôr nikým nechcené mláďatá. Ak by tento program spoločnosť v minulosti prijala, útulky už mohli byť takmer prázdne a niektoré by mohli úplne zaniknúť.

 

Ako bude vyzerať reakcia mesta a jeho útulku od augusta 2022 na zistené úteky psov?

 

Istá miera zhovievavosti bude pretrvávať po prvom či druhom úteku psa – to bude záležať od viacerých priaznivých či nepriaznivých okolností, kedy priestupok bude riešený dohovorom,  napomenutím, upozornením na výšku možnej pokuty, zápisom kontaktných údajov o vlastníkovi psa do databázy utekajúcich psov, poskytnutie vizitky s telefónom na útulok a mestskú políciu, končiac dôslednou odbornou kontrolou oplotenia objektu, dvora, z ktorého pes uniká.

 

Najvyššia miera zhovievavosti sa prejaví v prípade, ak vlastník psa alebo osoba, ktorá psa viedla či mala nad ním vykonávať dohľad bezodkladne po zistení straty psa, jeho úteku informuje o tejto udalosti buď priamo útulok (0903 512030) alebo mestskú políciu (159 - bezplatné číslo). V prípade, že uvedené osoby stratu psa neoznámia a zriadenci útulku či mestskej polície budú musieť na základe oznámenia občanov vykonať výjazd ku nimi ohlásenému psovi, bude neskoršie vrátenie psa spojené s finančnou sankciou – blokovou pokutou na mieste alebo neskorším rozhodnutím správneho orgánu v rámci správneho konania (RVPS).

 

V dobre spravovanom meste nemôže predsa naďalej pretrvávať taký iracionálny stav, keď niekoľko cudzích osôb v krátkom slede oznámi nález a voľný pohyb psa bez vodiacej osoby, avšak jeho chovateľ zostáva informačne pasívny, hoci o strate a úteku svojho psa má vedomosť. Ak takáto informačná pasivita chovateľa bude pretrvávať a úteky jeho psa sa budú opakovať, pristúpi mesto k vypracovaniu podnetu pre miestne a vecne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, ktorá môže za istých, zákonom vyhradených okolností psa jeho vlastníkovi zhabať, prípadne mu zakázať chov psa.

 

  • Mestská polícia Martin, telefón: 159 (bezplatný hovor)
  • Útulok pre zvieratá Martin, telefón: 0903 512 030 (straty a nálezy psov)
  • Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin (týranie zvierat, nedostatočná starostlivosť o zviera) pevná linka 043 422 1481 mobil 0907 807 055

 

Využite sezónne akciové zľavy na čipovania a kastrácie vašich psov a mačiek (v prípade záujmu píšte sms na číslo: +491 769 219 4426)

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.