piatok, 21 október 2022 21:40

10. výročie založenia SPOSA - Turiec Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
10. výročie založenia SPOSA - Turiec 10. výročie založenia SPOSA - Turiec Foto: METRO

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Turiec, o. z. a Rodinné centrum SPOSA-Turiec dnes pripravili Deň otvorených dverí vo svojich priestoroch v Záturčí. Podujatie sa konalo pri príležitosti 10. výročia založenia SPOSA - Turiec a 5. výročia otvorenia Rodinného centra SPOSA - Turiec.

SPOSA - Turiec poskytuje deťom a dospelým s poruchou autistického spektra, ale aj celým rodinám rôzne možnosti na pravidelné stretávanie, vzdelávanie sa a vymieňanie skúseností v Rodinnom centre Sposa - Turiec v Záturčí. V rámci združenia sa jeho členovia snažia presadzovať a podporovať všetky opatrenia, ktoré by zlepšovali kvalitu života ľudí s poruchou autistického spektra. Ich hlavným cieľom je umožniť všetkým deťom i dospelým s touto poruchou vzdelávať sa primeraným spôsobom a tráviť zmysluplne voľný čas a podporiť ich začlenenie do spoločnosti.

 

 

Som nesmierne rád, že tieto priestory pre autistické deti, mládež a ich rodiny existujú a darí sa ich neustále rozvíjať a zlepšovať. Vážim si prácu združenia, obetavosť aj profesionalitu ich členov a členiek. Za mesto Martin môžem potvrdiť, že sa vždy snažíme byť nápomocní pri podpore tejto organizácie a budeme v tom pokračovať aj naďalej,“ uviedol Ján Danko, primátor mesta Martin.

 

sposa-turiec-10-rokov
sposa-turiec-10-rokov
sposa-turiec-10-rokov
sposa-turiec-10-rokov
sposa-turiec-10-rokov
sposa-turiec-10-rokov
sposa-turiec-10-rokov
sposa-turiec-10-rokov
sposa-turiec-10-rokov
sposa-turiec-10-rokov
sposa-turiec-10-rokov
sposa-turiec-10-rokov
sposa-turiec-10-rokov
sposa-turiec-10-rokov
sposa-turiec-10-rokov
sposa-turiec-10-rokov
sposa-turiec-10-rokov
sposa-turiec-10-rokov

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebook, Instagram, LinkedIn