Matej Bórik, MBA

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebook, Instagram, LinkedIn

Občianske združenie Turčiansky patchwork klub už tradične pripravilo vianočnú výstavu „Čaro domova a Vianoc“, ktorá sa bude konať v Obchodnom centre Galéria v Martine od 21. – do 27. novembra 2022.

Občianske združenie Za sochu sv. Martina vás pozýva na výstavu modelov sôch od umeleckého sochára Milana Kuzicu, ktoré sú umiestnené na prízemí Obchodného centra Galéria v Martine do 11. decembra 2022.

Historický kaštieľ Château Révay v Turčianskej Štiavničke otvára svoje brány. V sobotu 12. novembra 2022 sa v čase od 9.00 do 15.00 hod. môžete tešiť na komentovanú prehliadku vzorových apartmánov, otvorený anglický park, rôzne sprievodné atrakcie, cimbalovú hudbu aj občerstvenie.

piatok, 21 október 2022 21:40

10. výročie založenia SPOSA - Turiec

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Turiec, o. z. a Rodinné centrum SPOSA-Turiec dnes pripravili Deň otvorených dverí vo svojich priestoroch v Záturčí. Podujatie sa konalo pri príležitosti 10. výročia založenia SPOSA - Turiec a 5. výročia otvorenia Rodinného centra SPOSA - Turiec.

piatok, 09 september 2022 11:54

Žena v tiesni: Bezpečná cesta z násilia

Cieľom konferencie, ktorá sa konala 7. septembra v Turčianskej galérii, bola prezentácia projektu Bezpečná cesta z násilia, ktorý je zameraný na komplexnú pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch. Projekt realizuje združenie Žena v tiesni pod záštitou Nórskeho veľvyslanectva. Ide o partnerský projekt, ktorý prebieha s organizáciou My mamy postupne vo viacerých krajoch na Slovensku.

Na International JUDO Trophy v Bratislave sa dňa 27. augusta 2022 za účasti pretekárov z Českej republiky, Poľska, Rakúska, Chorvátska, Ukrajiny, Veľkej Británie, Talianska a Slovenska uskutočnil mimoriadne kvalitne obsadený turnaj v jude.

SSC IVSC Žilina v rámci opráv ciest I. triedy v svojej správe opravila aj úsek cesty I/65 v Martine v celkovej dĺžke 3154 metrov. V Martine sa takto realizovali opravy na piatich úsekoch: ul. Jilemnického, ul. A. Pietra, ul. M. R. Štefánika a časť ul. L. Novomeského, ul. Kohútova a nakoniec križovatka ul. Kohútova a Jesenského, ktorou táto stavba finišovala.

Slovenské národné múzeum v Martine zabezpečuje stravovacie a občerstvovacie služby v Múzeu slovenskej dediny (MSD) prevažne prostredníctvom krčmy z Oravskej Polhory, ktorú na základe osobitného ponukového konania prenecháva nájomcom do dočasného odplatného užívania na obdobie 5 rokov.

Poľnohospodárske družstvo „SNP“ so sídlom v Sklabini bol vždy podnik, ktorý spájal ľudí, ktorí radi pracovali v poľnohospodárstve, s pôdou a hospodárskymi zvieratami.

streda, 26 január 2022 20:13

Zaseknutá lanovka v Jasenskej doline

Približne stovka lyžiarov zostala 26. januára 2022 visieť na sedačkovej lanovke v Jasenskej doline po tom, čo došlo k mechanickej poruche zariadenia okolo 18.15 hod.

Strana 1 z 268