štvrtok, 12 jún 2014 19:02

SNK zverejňuje digitalizované vysvedčenia slovenských osobností

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
SNK sa zapojí do celoeurópskej Noci múzeí a galérií SNK sa zapojí do celoeurópskej Noci múzeí a galérií

V trojdielnom seriáli počas júna prináša Slovenská národná knižnica (SNK) na webovej stránke národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA) čitateľom študijné výsledky vybraných 19 slovenských osobností. O úspechoch, no aj školských úskaliach svedčí spolu 29 vysvedčení, z ktorých najstaršie má úctyhodných 205 rokov.

„V tomto čase, keď žiaci a študenti žijú uzatváraním známok a snahou o čo najlepšie koncoročné vysvedčenie, ponúkame možnosť nahliadnuť do zdigitalizovaných vysvedčení vybraných slovenských osobností. Tie sú ako archívne dokumenty súčasťou fondov SNK a vďaka národnému projektu Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý doteraz zdigitalizoval už milión objektov, ich môžeme sprístupňovať širokej verejnosti,“ uviedla generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

 

V prvej z troch častí si na www.dikda.eu môžu čitatelia pozrieť výsledky spisovateľa Jána Chalupku, ktorý ako pedagóg dohliadal na svojho mladšieho brata Sama Chalupku, diametrálne odlišné vysvedčenia ľudovo-výchovného pracovníka Samuela Jurkoviča a jeho vnuka Svetozára Hurbana Vajanského, excelentnosťa snaživosťprozaika,folkloristu Sama Bohdana Hroboňa a divadelníka, advokáta Andreja Halaša či farebnú škálu školských výsledkov správcu Matice slovenskej, univerzitného profesora a prozaika Jozefa Škultétyho. Druhá časť seriálu odhalí študijné výsledky Jozefa Gregora Tajovského, Ľudmily Podjavorinskej či Jozefa Cígera Hronského. Tretia časť bude patriť Martinovi Rázusovi, Márii Rázusovej-Martákovej, Jánovi Smrekovi, ale aj Františkovi Hečkovi.

 

Projekt DIKDA, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), verejnosti sprístupňuje zdigitalizované diela, na ktoré sa už nevzťahuje autorskoprávna ochrana, teda ktoré sú z pohľadu autorských práv voľné. Môže sa tak stať po uplynutí 70 rokov od smrti ich autorov.

 

Autor: Mgr. Zuzana Stančíková, PhD., manažérka publicity DIKDA © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn