Vytlačiť túto stránku
nedeľa, 13 júl 2014 20:10

Pred sto rokmi sa narodil významný slovenský röntgenológ Arnošt Lányi

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)
Pred sto rokmi sa narodil významný slovenský röntgenológ Arnošt Lányi Pred sto rokmi sa narodil významný slovenský röntgenológ Arnošt Lányi

Profesor MUDr. Arnošt Lányi, DrSc. patrí medzi veľké osobnosti československej rádiológie a röntgenológie. Vychoval celú generáciu röntgenológov na Slovensku. Bol vyhľadávaným oponentom habilitačných prác, obľúbeným lekárom i pedagógom. Pod jeho vedením sa na Slovensku trvalo rozvíjala rádiológia. V nedeľu 13. júla uplynie sto rokov od jeho narodenia.

Profesor Arnošt Lányi bol v rokoch 1965-1985 predsedom Slovenskej rádiologickej spoločnosti a nakoniec sa stal jej čestným predsedom. Striedavo bol aj predsedom Československej rádiologickej spoločnosti. Bol členom International Societa of Radiology (ISR), European Associationof Radiology (EAR), Českej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyňu, členom viacerých redakčných rád odborných časopisov. Na svojom konte mal viac ako 220 prednášok a 100 vedeckých článkov v odborných časopisoch doma i v zahraničí.

 

Arnošt Lányi sa narodil 13. júla 1914 v Mošovciach (okres Turčianske Teplice)

Maturoval na gymnáziu v Kremnici, promoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave (1938). Po škole nastúpil do nemocnice v Levoči. V roku 1940 prešiel na röntgenologické oddelenie (RTG) nemocnice v Ružomberku. Od roku 1943 bol odborným asistentom na Rádiologickej klinike Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave. Na klinike získal titul odborného lekára. Od roku 1946 bol primárom RTG oddelenia martinskej nemocnice. Bol zakladateľom onkológie v Martine. V prvých povojnových rokoch sa len v tejto nemocnici ožarovali gynekologické nádory. Po zriadení angiografického pracoviska sa venoval hlavne tejto diagnostike gynekologických nádorov. V rokoch 1953-1967 bol vedúcim Katedry rádiodiagnostiky Doškoľovacej inštitúcie v Trenčíne so sídlom v Martine. V roku 1961 obhájil habilitačnú prácu "Význam periostóz v röntgenovej diagnostike nemocí lokálnych a celkových" a v roku 1967 na Karlovej univerzite v českej Prahe obhájil i veľký doktorát lekárskych vied na tému "Periostózy v diferencovanej RTG diagnostike kostných chorôb". Táto práca vyšla aj knižne.

 

Prof. Lányi prešiel v roku 1967 zo služieb zdravotníctva do školstva

Stal sa prednostom Rádiologickej kliniky Martinskej fakultnej nemocnice a vedúcim Katedry Röntgenológie a rádiológie pobočky LF UK v Bratislave. Jeho rozsiahly a prehľadný archív RTG snímok využívali všetci jeho nasledovníci. V roku 1988 odišiel do dôchodku. Venoval sa astronómii, zaujímali ho nové poznatky vo vývoji hominidov (čeľaď primátov-gorily, šimpanzy, orangutany, ľudoopice). Prof. MUDr. Arnošt Lányi, DrSc. zomrel 3. mája 2005.

Autor: TASR, foto IstockPhoto, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebook, Instagram, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA

Súvisiace články podľa značky