utorok, 02 december 2014 20:38

Svet pozná vzácne rukopisy i prvotlače zo zbierok Slovenskej národnej knižnice

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Svet pozná vzácne rukopisy i prvotlače zo zbierok Slovenskej národnej knižnice Svet pozná vzácne rukopisy i prvotlače zo zbierok Slovenskej národnej knižnice

Spolu 11 významných rukopisných i tlačených pamiatok zo zbierok Slovenskej národnej knižnice (SNK) sa stalo súčasťou súboru viac ako 10 800 dokumentov zo 193 krajín vo Svetovej digitálnej knižnici (WDL – World Digital Library). Projekt Kongresovej knižnice vo Washingtone v spolupráci s UNESCO integruje v kooperácii 181 partnerov z oblasti knižníc, archívov, múzeí, galérií, vzdelávacích inštitúcií Afriky, Ázie, Austrálie, Európy, Severnej a Južnej Ameriky.

 

Z dokumentov SNK zverejnila Kongresová knižnica vo Washingtone na portáli WDL doposiaľ  stredoveké i novoveké rukopisy, historické tlače či mapy, ktoré sú klenotmi slovenskej i európskej knižnej kultúry a umenia, histórie, geografie a heraldiky. 

 

„Prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice sa týmto v rámci Svetovej digitálnej knižnice verejnosti na celom svete sprístupňujú najvzácnejšie dokumenty písomného kultúrneho dedičstva Slovenska, ktorých kultúrny a historický význam pre ľudstvo prekračuje hranice krajiny a stredoeurópskeho regiónu. Ide o prestížnu záležitosť, ktorá významne prispieva k medzinárodnému zviditeľneniu nielen Slovenskej národnej knižnice, ale aj celej krajiny.“ povedala generálna riaditeľka Katarína Krištofová.

 

Sprístupnené pamiatky Slovenskej národnej knižnice predstavujú fragmenty staroslovienskych rukopisov z 13. až 15. storočia (Hlaholské listy hlohovské, Krtíšsky hlaholský zlomok), stredoveké latinské iluminované liturgické kódexy (časť Bratislavského antifonára II, Kniha modlitieb (Hodinky) francúzskej proveniencie, rukopisná bohato ilustrovaná Kronika sveta Jána z Udine z 15. storočia, či vzácny Erbovník z 18. storočia. Dopĺňajú ich vzácne tlače 16. storočia (Emblemata Jána Sambuca, Kázne Mikuláša Telegdiho), atlas Uhorska od Jána Mateja Korabinského z roku 1804 a Mapa františkánskych misií vo svete z roku 1927.    

 

Čoskoro rozšíria zoznam prezentovaných diel ďalšie dokumenty SNK – odpis Symfónie C dur Josepha Haydna, známej ako „Mária Terézia“ z 18. storočia, list Mahátmu Gándího slovenskému lekárovi Dušanovi Makovickému – osobnému priateľovi Leva N. Tolstého, fotografia Milana R. Štefánika, rukopis Krvavých sonetov Pavla O. Hviezdoslava či rukopis s tajným písmom Martina Kukučína.

 

„Do konca roka 2014 nominujeme do WDL ďalšie tri desiatky vzácnych  dokumentov SNK, medzi ktorými budú vzácne stredoveké rukopisy (napr. Dialógy Gregora Veľkého z 11. storočia, komentár k Danteho Božskej komédii zo 14. storočia), inkunábuly – prvotlače (unikátne, tzv. večné kalendáre na roky 1486 – 1504, fragment astrologického diela poľského polyhistora Jana Glogowczyka z  konca 15. storočia), hudobné pamiatky renesancie a baroka, vzácne tlače 17. storočia, mapy i korešpondencia významných osobností  (listy  Alexandra von Humboldta z 18. storočia),“ priblížil napredujúce aktivity v projekte jeho odborný garant Ľubomír Jankovič z Odboru Národná bibliografia SNK. 

 

Priamy odkaz na zverejnené pamiatky zo zbierok Slovenskej národnej knižnice vo WDL:

http://www.wdl.org/en/search/?q=slovak+national+library

Oficiálna adresa WDL: www.wdl.org

 

Autor: Mgr. Zuzana Stančíková, PhD., manažérka publicity DIKDA © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn