Vytlačiť túto stránku
nedeľa, 01 február 2015 23:21

Rok Ľudovíta Štúra 2015 Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Rok Ľudovíta Štúra 2015 Rok Ľudovíta Štúra 2015

V roku 2015 uplynie dvesto rokov od narodenia jednej z najvýznamnejších osobností moderných dejín slovenského národa – Ľudovíta Štúra. Toto okrúhle výročie predstavuje jedinečnú príležitosť na pripomenutie si jeho života a mnohostranného diela nielen na regionálnej a celoslovenskej úrovni, ale aj s presahom do medzinárodného kontextu.

V tomto ohľade máme na mysli najmä teritóriá tých štátov, ktoré sa spájajú so Štúrovým životom, a komunity Slovákov žijúcich v zahraničí. Uvedená skutočnosť rezonuje aj v uznesení vlády Slovenskej republiky z 15. októbra 2014, na základe ktorého bol rok 2015 vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra. Pripomenúť treba tiež dôležitý fakt, že celkovú prestíž 200. výročia Štúrovho narodenia umocnilo aj jeho zaradenie do reprezentatívneho zoznamu výročí Organizácie Spojených národov pre východu, vedu a kultúru UNESCO na roky 2014 – 2015.

 

Matica slovenská si je plne vedomá významu osobnosti Ľ. Štúra a jeho neoceniteľného prínosu k formovaniu slovenského národa a k našim moderným dejinám. Z tohto uhla pohľadu najstaršia kultúrna a vedecká ustanovizeň Slovákov v priebehu roka 2015 pripraví a zrealizuje na celom území našej vlasti sériu programovo rozmanitých podujatí, ktoré budú určené odbornej i laickej verejnosti – s osobitným zreteľom na mladú generáciu. Leitmotívom všetkých matičných vedeckých, popularizačných, edičných, výstavných, literárnych, divadelných, kultúrno-spoločenských a iných aktivít bude zdôrazňovanie skutočnosti, že Ľ. Štúr bol hybnou a širokospektrálnou osobnosťou slovenských dejín v prelomových časoch nášho národného obrodenia. Matica slovenská bude tiež dnešným generáciám pripomínať, že Štúr bol nielen kodifikátorom spisovnej slovenčiny, vedcom, pedagógom, básnikom, publicistom či novinárom, ale aj vodcom štúrovského hnutia, európsky orientovaným vzdelancom a reprezentantom slovanskej spolupráce a vzájomnosti.

 

Na príprave a realizácii svojich ťažiskových štúrovských podujatí bude Matica slovenská spolupracovať s vyššími územnými celkami, zainteresovanými obcami a mestami, vysokými školami, kultúrnymi, osvetovými a náboženskými organizáciami, záujmovými a občianskymi združeniami.

 

Na stiahnutie: Zoznam podujatí Matice slovenskej pri príležitosti Roka Ľudovíta Štúra 2015

 

Autor: Peter Cabadaj © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA

Súvisiace články podľa značky