utorok, 06 október 2015 22:47

Orol tatranský otvoril Štúrovský odkaz v Turci

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Orol tatranský otvoril Štúrovský odkaz v Turci Orol tatranský otvoril Štúrovský odkaz v Turci

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Žilinského samosprávneho kraja pripravilo projekt „Štúrovský odkaz v Turci“.

 

Pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra si ním pripomíname nielen samotného Ľudovíta Štúra, ale aj ďalšie významné osobnosti z našej minulosti patriace medzi štúrovcov, ako aj  miesta v Turci, na ktorých zanechali svoje nemiznúce stopy.

 

Odkaz štúrovskej generácie sme si začali pripomínať prvým cyklom tvorivých dielní, besied a prezentácií „Orol tatranský“, ktorý bol venovaný oblasti umeleckého slova a správneho používania spisovného jazyka. Počas neho lektori - publicista a spisovateľ Igor Válek a vedecký tajomník MS Peter Cabadaj zavítali ešte v júni medzi študentov Gymnázia Jozefa Cígera Hronského na Vrútkach. Projekt pokračoval podobnými stretnutiami v ďalších stredných školách Turca po prázdninách – 22. septembra nám svoje brány otvorila Pedagogická a sociálna akadémia v Turčianskych Tepliciach a 29. septembra Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine.

 

Počas tvorivých stretnutí bola pre študentov pripravená prednáška o literárnej prílohe Slovenských národných novín Orol tatranský spojená s powerpointovou prezentáciou. Študenti sa najprv dozvedeli o význame prílohy (v tomto roku si pripomíname jej 170. výročie) v dejinách slovenskej žurnalistiky, ako aj o jej úlohe pri formovaní sa romantickej generácie spisovateľov združených okolo Ľudovíta Štúra, ktorej autori začali písať v novej podobe kodifikovanej slovenčiny.

 

 

V druhej časti stretnutí sa venovali tvorivým literárnym dielňam. Lektori svojím inovatívnym prístupom a zaujímavými informáciami vzbudili záujem všetkých zúčastnených, ktorí sa zapájali do aktivít a využili možnosť zlepšenia svojich komunikačných zručností. Na záver bola vyhlásená aj literárna súťažpre študentov stredných škôl, ktorej propozície nájdete na www.tks.sk / sekcia: „Rok Ľudovíta Štúra“. Po uzávierke bude súťaž vyhodnotená odbornou porotou a jej výsledky budú vyhlásené 19. novembra 2015 v historických priestoroch Národného domu Slovenského komorného divadla v Martine.

 

V pripomínaní odkazu Ľudovíta Štúra a štúrovskej generácie v oblasti historického vývoja budeme pokračovať v priebehu októbra, kedy sa uskutoční už druhý cyklus tvorivých stretnutí pod názvom „Hurban na bielom koni“, ktorý je určený žiakom základných škôl v Turci.     

 

Autor: Mgr. Monika Ondrušová © Autorské práva sú vyhradené

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn