streda, 04 november 2015 22:56

Žiaci spoznali históriu olejkárstva v našom regióne

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Žiaci spoznali históriu olejkárstva v našom regióne Žiaci spoznali históriu olejkárstva v našom regióne

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK s finančným prispením Ministerstva kultúry SR a Žilinského samosprávneho kraja pripravilo projekt TRAKTY II. – Cesty turčianskych olejkárov, ktorým nadväzuje na úspešný projekt TRAKTY I. z roku 2014. Projekt vychádza zo silnej olejkárskej tradície v regióne Turiec a organizátori si pri jeho „zrode“ dali za úlohu pripomenúť a najmä priblížiť žiakom základných škôl bohatú históriu olejkárstva v našom regióne.

 

V dňoch 27. a 28. októbra 2015 zavítali do vybraných „olejkárskych“ obcí nášho  regiónu – Kláštor pod Znievom, Valča a Blatnica – aby odprezentovali cyklus edukatívnych prednášok spojených s besedami a prezentáciou olejkárskeho dokumentu z „dielne“ Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine: „Olejkári z Turca“. V úvode programu prednášku odlektoroval Mgr. Radoslav Pančík – vyštudovaný historik. Účastníkom ozrejmil, že olejkárstvo najväčší rozmach zaznamenalo v období od prvej polovice 18. storočia do druhej polovice 19. storočia. Najznámejšie bolo turčianske olejkárstvo, ktoré pravdepodobne založili jezuiti v Kláštore pod Znievom, odkiaľ sa už šírilo do okolitých obcí a následne do celého Turca.

 

V roku 1843 sa napríklad “Národní zábavník Květy” v článku “Obchod Slowáků v turčenské stolici” podrobne zmieňuje o rozpätí ciest turčianskych podomových obchodníkov (čiže olejkárov a šafraníkov). Podľa tohto článku Turčania vedú obchod v Uhrách, v krajinách podunajských, cez Trapezunt v Perzii, v zemiach pred a zakaukazských a v Rusku. Slovenských obchodníkov v Rusku radi vidia, lebo sa tam slovenským jazykom dobre dorozumejú. Svoju otčinu opúšťajú každoročne so štyristo vozmi, na každom je náklad v cene 15-16 tisíc zlatých. Celoročný vývoz obsahuje teda viac ako šesť miliónov zlatých, 4 400 000 zlatých v striebre.

 

 

Záver programu bol venovaný vyhláseniu súťaže, určenej pre žiakov základných škôl z vybraných obcí Turca, ktorí môžu zdokumentovať vo forme výtvarných prác a fotografií olejkárske domy, ďaleké cesty olejkárov, príbehy olejkárov pochádzajúcich z ich obcí, či predmety, späté s olejkármi. Výsledky súťaže budú vyhlásené v rámci záverečného slávnostného programu, ktorý sa uskutoční 25. novembra 2015 o 10.00 h v Kultúrnom dome vo Valči. Súčasťou programu bude  napr. výstava obsahujúca výtvarné a fotografické diela, či záverečná powerpointová prezentácia realizovaného terénneho výskumu, spojená s kvízom a hudobno-dramatickým programom o olejkároch, ich zručnostiach, živote a cestách v podaní žiakov z olejkárskych obcí.

 

Autor: Mgr. Monika Ondrušová © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn