pondelok, 17 október 2016 21:27

V Necpaloch sa konala spomienková slávnosť Palatínovo dedičstvo

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
V Necpaloch sa konala spomienková slávnosť Palatínovo dedičstvo V Necpaloch sa konala spomienková slávnosť Palatínovo dedičstvo

V závere Roku Juraja Turza v Žilinskom kraji Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravilo spomienkovú slávnosť s názvom Palatínovo dedičstvo. Tá sa uskutočnila 15. októbra 2016 v Evanjelickom kostole v Necpaloch.

Výber miesta nebol náhodný, práve v tomto kostole sa nachádza vzácny drevený oltár z r. 1611, ktorý je jeho súčasťou a zároveň skvostnou umeleckou pamiatkou. Ten dal vyhotoviť palatín Juraj Turzo pôvodne pre kaplnku Oravského hradu. V tých časoch bolo takmer  90% obyvateľov Oravy po Jurajovi Turzovi evanjelického vyznania. Jediný katolícky kostol na Orave sa nachádzal vo Veličnej. Keď mal byť protestantský oltár na Oravskom hrade nahradený novým katolíckym oltárom, starý bol premiestnený do révaiovského kaštieľa v Turčianskej Štiavničke a odtiaľ v r. 1752 do dreveného artikulárneho kostola v Necpaloch. Po postavení nového murovaného kostola bol inštalovaný v novom evanjelickom kostole, kde je doteraz.

 

A práve palatínovmu dedičstvu – veľkolepému oltáru - bola venovaná spomienková slávnosť, v ktorej dostali priestor regionálni umelci, ktorí pod metodickým vedením TKS v Martine vytvorili ucelené predstavenie pre širokú verejnosť a tým prispeli každý svojou „troškou“ k nezameniteľnej atmosfére celého podujatia. Prostredníctvom podujatia sme chceli taktiež pripomenúť širokej verejnosti osobnosť, ktorá výrazne ovplyvnila život nielen na území nášho kraja, na Slovensku, ale aj v Európe. Práve v roku 2016, kedy Slovenská republika predsedá Rade Európskej únie, sme chceli Juraja Turza predstaviť nielen ako uhorského palatína, rodáka z Lietavy, ale aj ako diplomata, vplývajúceho na európske dejiny.

 

 

Hostia mohli nájsť odkaz Juraja Turza a dedičstvo, ktoré pre nás zanechal, v poetickom slove, renesančnej hudbe, piesni i výtvarnom prejave. Úvod podujatia patril organistovi Martinovi Zacharovi, po ňom nás už spevom zaviedol do čias dávno minulých Vladimír Šlepec. Predstavil sa aj renesančno-barokový ansambel Perlatus Musicus v zložení: Alexandra Jedináková (spev), Gabriela Janíčková (husle), Martina Kágerová (kontrabas) a Jozef Gluch (klavír).

 

Hrou na husle program obohatili Marek Konček a Eva Palovčíková Záthurecká, hrou na klavír sa predstavila Martina Turská. Básne jeho dvorného kazateľa – učeného muža Eliáša Lániho odprezentoval so šarmom jemu vlastným Viliam Hriadel. Sprievodným slovom programom sprevádzali Viera Hatarová a Tibor Kubička, ktorí „zaviedli“ zúčastnených do dôb dávno minulých a rozpovedali im príbeh tohto mocného muža, uhorského vzdelanca, turzovského turkobijcu, ale aj milujúceho manžela, otca a oddaného ochrancu.

 

Turzo sa po smrti prvej manželky zosobášil s Alžbetou Coborovou

 

V čase reformácie, na prelome 16. a 17. storočia, sa do manželstva nevstupovalo z lásky. Nešlo o city, ale o peniaze, majetky, spájanie rodov a upevnenie spoločenského postavenia. Napriek tomu sa stávalo, že aj dohodnuté manželstvo bolo šťastné, čo bol aj prípad palatína. „Pán Boh vie, že ani na okamih som Ťa nemohol vyrvať zo srdca...,“ napísal Turzo, ktorého stvárnil Karol Čičmanec, zaľúbené vyznanie svojej manželke z ďalekej cesty.

 

Záver programu patril domácemu spevokolu Nezábudky

 

Celé podujatie bolo dozdobené umeleckými dielami členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov, ktoré vznikli počas tvorivých plenérov, ale i fotografiami, na ktorých je zaznamenaný priebeh reštaurovania oltára. Na príprave programu spolupracovali: Obec Necpaly a CZ ECAV na Slovensku Necpaly. Projekt Palatínovo dedičstvo bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

 

Autor: Mgr. Monika Ondrušová © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebook, Instagram, LinkedIn