pondelok, 07 október 2019 16:21

Generálna oprava organu v evanjelickom kostole v Príbovciach je dokončená! Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Generálna oprava organu v evanjelickom kostole v Príbovciach je dokončená! Generálna oprava organu v evanjelickom kostole v Príbovciach je dokončená!

„Kde je vôľa, tam je aj cesta. Kde je túžba a srdce, tam sa sny stávajú realitou,“ to boli úvodné slová zborového farára, Mareka Szabóa, v príhovore pri príležitosti besedy a koncertu pod názvom „Ako prebiehala rekonštrukcia“. Beseda sa konala 14. septembra 2019 o 17.00 hodine., teda v podvečer dňa, pred samotnou posviackou organu po jeho generálnej oprave.

Počas besedy zborový farár poďakoval všetkým darcom a prispievateľom finančných prostriedkov. Len vďaka ich podpore a štedrosti sa môžu opäť rozozvučať píšťaly príbovského organu v plnej kráse a harmónii. Zároveň poďakoval aj všetkým tým, ktorí sa rôznymi aktivitami už niekoľko rokov snažia o opravu organu, organizujú finančné zbierky, podporujú projekty s cieľom získať dostatok finančných prostriedkov na jeho opravu. Celkové náklady na generálnu opravu činia už 36.300 €.

 

Organ bol postavený v roku 1935 firmou majstra organára Jána Tučeka z Kutnej Hory (ČR)

 

Generálnu opravu organu realizovali Organárske dielne Žilina, pod vedením Mgr. Ing. Mariána Mušku a oprava prebiehala od októbra 2018 do júla 2019. Marián Muška, ako realizátor generálnej opravy, všetkým prítomným popísal celú históriu organu. Porozprával o detailoch rekonštrukcie a odpovedal na množstvo zvedavých otázok prítomných, ktorí mali možnosť nahliadnuť aj do útrob tohto kráľovského nástroja. Za povšimnutie stojí, že nástroj má dnes 1.272 píšťal, rôznej konštrukcie a z rôznych materiálov,  z dreva (smrek, buk) aj kovu (cín, zinok). Najväčšia píšťala má cca 5 m a najmenšia iba cca 2 cm. Prednáška o organe bola ukončená koncertom študentov žilinského konzervatória Alžbety Holašovej, rodenej Andrášikovej a Kristiána Ticháňa a samozrejme ich profesora Mariana Mušku.

 

Prvá posviacka organu sa konala 13.10.1935 a vykonal ju Otto Škrovina, farár turč. sv. martinský

 

Posviacku liturgovali Ján Dianovský, ev.farár turiansky, František Hollý, konsenior Turčianskeho seniorátu, ev.farár necpalský a Ján Horváth, ev.farár blatnický. Po 84 rokoch sa členovia CZ ECAV Príbovce opäť stretli pri posviacke organu, po jeho generálnej oprave, tentokrát v nedeľu 15.9.2019 o 09.30 hod., pri príležitosti Slávnostných služieb Božích.

 

 

Spoločenstvo oslavujúcich v chráme privítal zborový dozorca, Peter Šalát

 

Služby Božie liturgovali domáci zborový farár, Mgr. Marek Szabó, a farárka, Mgr. Zuzana Szabóová. S pozdravom a slovami uznania sa prítomnému zhromaždeniu prihovoril a samotnú posviacku organu vykonal senior turčianskeho seniorátu, Mgr. Marian Kaňúch, Ph.D. Slovo Božie zvestoval slávnostný kazateľ, Mgr. Marian Čop – superintendent Evanjelickej cirkvi a.v. v Českej republike a zborový farár Slovenského evanjelického cirkevného zboru a.v. v Prahe. Slávnostné služby hudobno-liturgicky sprevádzali Marian Kramár a Lucia Dobošová, spevom, Stela Szabóová, Alexandra Rusnáková a Vladimír Šlepec.

 

organ-pribovce
organ-pribovce
organ-pribovce
organ-pribovce
organ-pribovce
organ-pribovce

 

Mnohé sny a túžby, všetka snaha a námaha v našom cirkevnom zbore, s Božou pomocou, dospeli do úspešného záveru. Ďakujeme Pánu Bohu za tento deň, ale predovšetkým za to, že je týmto dielom vykonaný dobrý krok k zachovaniu dedičstva našich predkov a na jeho odovzdávaní budúcim generáciám. Nech sa mnohé srdcia pri tomto organe zachvejú oslavou Božieho mena!

Ľubomír Žila

Prispievateľ Turiec Online

Nadšenec pre regionálnu históriu