sobota, 11 apríl 2020 17:26

Príbovce si oslobodenie obce pripomenuli „hlaholom“ kostolných zvonov

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Príbovce si oslobodenie obce pripomenuli „hlaholom“ kostolných zvonov Príbovce si oslobodenie obce pripomenuli „hlaholom“ kostolných zvonov

V piatok 10. apríla 2020 uplynulo 75 rokov od oslobodenia obce Príbovce spod nemeckej okupácie.

CZ ECAV Príbovce, spoločne so ZO Jednoty dôchodcov, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v spolupráci s obecným úradom, mali okrem pietnej spomienky počas služieb Božích v evanjelickom kostole, naplánované aj odhalenie malého pamätníčka, ktorý by pripomínal našim spoluobčanom túto významnú udalosť.

 

No z dôvodu zvýšených protiepidemiologických opatrení proti šíriacemu sa ochoreniu Covid-19 sa nekonala pietna spomienka a ani odhalenie pamätníčka, tak ako to bolo naplánované. No nezabudli sme. Oslobodenie našej obce sme si pripomenuli „Hlahol“ kostolných zvonov v sobotu, 11.4.2020 o 17.00 hod.

 

V roku 2019 bola za pomoci partnerov MEMORIAE, občianska iniciatíva, Zažnime svetlo, o. z. a Vlastivedného odboru Matice Slovenskej, spracovaná a vydaná stručná publikácia o živote a diele Jána Chalupku, ktorá popisuje históriu odbojového hnutia v Príbovciach, ako aj prínos vtedajšieho príbovského evanjelického zborového farára Mgr. Jána Chalupku pôsobiaceho v Príbovciach v rokoch 1943 až 1997.

 

 

Turčianska knižnica v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlásila 12. ročník ankety o najkrajšiu a najzaujímavejšiu regionálnu knihu - KNIHA TURCA 2019. Publikácia, Mgr. Ján Chalupka, 8. zborový farár pôsobiaci v Príbovciach v rokoch 1943 – 1997, sa dostala medzi nominované knihy v kategórii odborná literatúra.

 

 

Je veľmi dôležité pripomínať si tieto udalosti „Národ, ktorý zabúda na svoju históriu, je odsúdený prežiť ju znova ...“

Ľubomír Žila

Prispievateľ Turiec Online

Nadšenec pre regionálnu históriu