streda, 22 apríl 2020 09:58

Vedeli ste, že... generál Alexander Korda sa narodil pred 113. rokmi vo Vrútkach

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Vedeli ste, že... generál Alexander Korda sa narodil pred 113. rokmi vo Vrútkach Vedeli ste, že... generál Alexander Korda sa narodil pred 113. rokmi vo Vrútkach Mesačník MO SR Obrana č.2/2013

Alexander Korda sa narodil 18.4.1907 vo Vrútkach. Absolvoval Vojenskú akadémiu v Hraniciach na Morave a v hodnosti poručíka bol zaradený k delostreleckému pluku v Prahe - Ruzyni.

V rokoch 1932 - 1939 slúžil v Olomouci, Bíline, Pardubiciach, Místku, Josefove, Dunajskej Strede, Hlohovci, Trnave a v Bratislave. Po vzniku Slovenského štátu pôsobil od roku 1940  ako učiteľ na vojenskej akadémii v Bratislave a v Banskej Bystrici. Aktívne sa zúčastnil protifašistického odboja v armáde, pomáhal vyzbrojovať partizánske jednotky.

 

Od roku 1942 bol príslušníkom ilegálnej vojenskej odbojovej organizácie „Victorie“ s centrom na Veliteľstve pozemného vojska v Banskej Bystrici. Mal kontakty s ilegálnou skupinou odbojárov, sústredených okolo MUDr. Vavra Šrobára, ako aj s odbojovou skupinou „Flóra“. Patril medzi najbližších spolupracovníkov Vojenského ústredia, vedeného pplk. gšt. Jánom Golianom.

 

Po vypuknutí SNP bol veliteľom 25. pešieho práporu Tretej taktickej skupiny 1. čs. armády na Slovensku. Po ukončení organizovaného odporu ustúpil s jednotkou do priestoru Starých Hôr, kde 19.11.1944 padol po vážnom zranení do nemeckého zajatia. Bol odvlečený do väznice v Bratislave a potom do Nemecka, do zajateckého táboru Stammlager XVII/A Keisersteinbruch – Altenburg. Z Nemecka sa Korda vrátil 1.6.1945.

 

Po vojne krátko pôsobil ako zástupca veliteľa vojenskej akadémie v Hraniciach na Morave a v Mladej Boleslavi.

 

Po februári 1948 sa okolo neho vytvorila skupina demokraticky zmýšľajúcich dôstojníkov, snažiaca sa čeliť úsiliu komunistov ovládnuť armádu. Bol politicky prenasledovaný, Kordu zatkli a podrobili výsluchom a následne 12.9.1949 odsúdil vojenský senát Štátneho súdu v Prahe na Pankráci za údajnú velezradu a vyzvedačstvo na doživotný žalár.

 

Väznený bol v niekoľkých väzniciach kde bol podrobovaný  surovým výsluchom. Zatkli aj jeho manželku Helenu, brata, obe sestry, švagriné a aj švagrov. V roku 1952 ho premiestnili do väznice v Leopoldove a v auguste 1958 Alexandra Kordu previezli do väzenskej nemocnice U sv. Anny v Brne, kde 13.9.1958 po deviatich rokoch žalárovania zomrel vo veku 51 rokov. Na pohreb v krematóriu povolili prísť len matke a sestrám.

 

Urnu s pozostatkami Alexandra Kordu uložili do spoločnej rodinnej hrobky na cintoríne vo Vrútkach. V októbri 1990 bol rehabilitovaný a povýšený in memoriam do hodnosti generálmajora čs. armády.

Ľubomír Žila

Prispievateľ Turiec Online

Nadšenec pre regionálnu históriu