pondelok, 20 máj 2013 23:39

Príbeh valčianskych zvonov

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
Príbeh valčianskych zvonov Príbeh valčianskych zvonov

Historické zvony sú súčasťou nášho národného kultúrneho dedičstva. Ide o pamiatky ťažko prístupné. Projekt sa vo svojej podstate venuje sprístupneniu zvonov laickej verejnosti. V jeseni minulého roku uviedli prvý program – o príbehu zvonov z kostola Sv.Heleny v Dražkovciach, ktorý sa stretol s veľkým ohlasom. „Zvony a zvonenie sú oddávna neoddeliteľnou súčasťou ľudského bytia v duchovnom i praktickom živote, sú vzácnym kultúrnym dedičstvom národov a cirkví, hlasom krajiny, ktorú možno nielen vidieť, ale i počuť….“

Turčianske kultúrne stredisko so sídlom v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a vďaka finančnej pomoci z dotačného grantu MK SR zorganizovalo druhý zo série svojich autorských  programov – „Príbeh zvonov“ z kostola vo Valči. Na príprave podujatia spolupracovali s obcou Valča a MO MS vo Valči, ale tiež s pánom farárom valčianskej farnosti a s Jaroslavom Meriačom a Kamilom Cejpekom, ktorí poskytli pri príprave scenára svoje vedomosti. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja, pána Juraja Blanára.

Každý zvon má svoj príbeh

Zvonica na veži rímskokatolíckeho kostola Povýšenia svätého Kríža vo Valči skrýva štyri vzácne zvony, ktoré boli odliate v dielni zvonolejárskej firma Adalberta HILLERA vdova a syn v Brne v rokoch 1922 a v roku 1923. Počas 1. svetovej vojny boli vo farnosti všetky zvony zrekvirované. Vďaka finančnej zbierke valčianskych veriacich, ale najmä za veľmi výraznej finančnej pomoci svojich rodákov sa krátko po vojne mohli veriaci  pýšiť novými zvonmi. Dnešní obyvatelia obce sa tak v programe dozvedeli aj o histórii prastarých otcov, ktorí išli za prácou do sveta, do Ameriky.  Mnohým z nich sa v cudzom svete podarilo uchytiť a darilo sa im. A keď prišla z rodnej hrudy výzva, aby prispeli na zbierku nových zvonov – kto mal, prispel. A niektorí veru boli štedrí! Aj vďaka ich lokálpatriotizmu majú dnes  na veži štvoricu krásnych zvonov, ktoré  boli vysvätené pred 90 timi rokmi.

 

Amatérsky kampanológ a lektor projektu, MVDr. František Záborský priniesol do kostola ukázať unikátne kované srdce z valčianskeho zvona z roku 1591. Má dnes 422 rokov a celé storočia slúžil v jednej farnosti dvom obciam, ktoré si ho „posúvali„ zo svojich zvoním medzi sebou v čase núdze. Tento tzv. putovný valčiansky – ale už 90 rokov je to vlastne príbovský - veľmi vzácny zvon môže svojou historickou a majstrovskou hodnotou pokojne konkurovať zvonom v Bratislave, Košiciach, Budapešti a Olomouci. V Príbovciach má svoje dôstojné miesto miesto na zvonici kostola Sv. Šimona a Júdy a dnes je najstarším zdokumentovaným zvonom v Turci.

V piatok večer 17. mája 2013 sa valčianska zvonica na kostole rozozvučala hlaholom zvonom. Tie zneli aj počas celého programu, v ktorom vystupovali recitátori Zuzana Kmeťová, Eva Potučková a Adam Kmeť, inštrumentalista Milan Roob potešil spevom a hrou na heligónke a programom sprevádzala moderátorka Viera Hatarová. S prejavom vystúpil pán farár Štefan Barilla, doktor František Záborský a starosta obce Valča Štefan Paľo. Spevokol Valčan, katolícky spevokol Príbovce, Zmiešaný katolícky mládežnícky spevokol oboch obcí a spevokol ev. a.v.zboru v Príbovciach prispeli do programu nádherne znejúcimi chrámovými piesňami. V programe boli použité hudobné nahrávky zvonov, spievaný starosloviensky Otčenáš, úryvok z básne Proglas v staroslovienčine aj v preklade, úryvky z básní Milana Rúfusa.

Po skončení programu v kostole účastníci položili ako výraz úcty a vďaky na hrob valčianskeho rodáka pána Ľudovíta Tomčányho venček. Účastníci tohto nevšedného podujatia si pripomenuli v piatok večer vo Valči  vzácne kultúrne dedičstvo solúnskych bratov, ktoré nás spája stáročia a aj dnes nabáda k súdržnosti.  Zvony ako dávny symbol kresťanstva prepojili ich odkaz s dneškom.


Autor: Mgr. Zuzana Kmeťová, riaditeľka TKS © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebook, Instagram, LinkedIn