pondelok, 03 jún 2013 23:14

Staré slovenské snáre z 19. a začiatku 20. storočia v zdigitalizovanej podobe Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Staré slovenské snáre z 19. a začiatku 20. storočia v zdigitalizovanej podobe Staré slovenské snáre z 19. a začiatku 20. storočia v zdigitalizovanej podobe

Sny sú súčasťou života ľudí od nepamäti. Naši predkovia v pradávnych dobách verili, že sny pochádzajú od bohov a prostredníctvom nich im bohovia oznamujú svoju vôľu, príkazy a zákazy. Slovenská národná knižnica (SNK) zverejnila na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív päť snárov alebo kníh vykladajúcich sny z 19. a začiatku 20. storočia.

Ak sa vám napríklad sníva, že sa kúpete v čistej vode, znamená to, že budete zdraví. Jazda na bielom koni veští dobré znamenie a bežiaci kôň príchod dobrej správy. Ak vo sne vidíte zelený les, budete sa radovať, ak však vidíte bohatstvo u niekoho iného, znamená to nepriazeň osudu. Aj takto si naši predkovia vykladali to, čo sa im prisnilo.

Slovenská národná knižnica má vo svojej zbierke množstvo zaujímavých kníh, ktoré vypovedajú o každodennom živote našich predkov, či o tom, v čo verili, čoho sa báli a k čomu sa utiekali. Sny, ktoré si často nevieme vysvetliť, patria k oblastiam, ktoré ľudí fascinujú už niekoľko storočí. Som veľmi rada, že SNK môže verejnosti ponúknuť v zdigitalizovanej podobe niekoľko hodnotných historických snárov,“ uviedla generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová. Prvý známy vykladač snov bol Sokratov vrstovník Antifón z Atén, ktorý sa zaoberal spoločenskými otázkami a problémami poznania. Aj najmodernejšieho panovníka helénskeho sveta Alexandra Veľkého sprevádzal na jeho výpravách zostavovateľ snára Arisandros z Terlmessy.

Prvý snár, ktorý sa ľudstvu zachoval a stal sa základom ďalších prác, pochádzal od Artimidorosa z Efezu z 2. polovice 2. stor. a skladal sa zo štyroch kníh o snoch a ich výkladoch. Vo vykladaní snov vynikali najmä Arabi. Z orientálnych snárov čerpali snáre po celé stáročia a čerpajú z nich dodnes. Veľkej obľube sa tešil Slaidov snár, z ktorého čerpal aj najstarší český snár Snář či “Kniehy snového vykládanie”, ktorý pre kráľa Václava IV. napísal český spisovateľ husitskej doby a historik Vavřinec z Březové. Jeho snár bol prekladom latinskej verzie v stredoveku rozšíreného snára Araba Achmeta ben Sirina, známeho ako Somniarium Slaidae (Slaidov snár).

 

Na stránke SNK sa od 31. mája 2013 nachádzajú tieto snáre:

- Welký Snář; [1880-1897]
- Welký Snář, [1898-1900]
- Knižočka ssťastia; Tatár, Peter; 1911
- Prawdomluwec; 1883
- Velký a najúplnejší slovenský snár; Vrbová, Oľga, 1948

 

SNK bude v zverejňovaní zdigitalizovaných diel, na ktoré sa už nevzťahuje autorskoprávna ochrana pokračovať aj v priebehu najbližších týždňov. Voľne sprístupňovať zdigitalizované diela je možné, až keď sa stanú z pohľadu autorských práv voľnými, t.j. po uplynutí 70 rokov od smrti ich autorov. Ide o ďalšie pre verejnosť prístupné diela zdigitalizované v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Autor: Miriam Michaele Štefková, hovorkyňa SNK © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebook, Instagram, LinkedIn