Smútok nad úpadkom slovenského národa, boj za jeho lepšie postavenie, vlastenectvo či láska k prírode. Toto boli hlavné témy, ktorým sa Ľudovít Štúr (28.10.1815-12.1.1856) venoval vo svojich básňach.
Do vysokej politiky sa Ľudovít Štúr dostal 30. októbra 1847, keď oficiálne získal mandát od mesta Zvolen na zastupovanie na uhorskom sneme. Po prvýkrát na ňom prehovoril 17. novembra. Za…
pondelok, 27 apríl 2015 00:00

Štúr vycestoval do Eisenstadtu, čaká ho aj Viedeň Doporučený

Výstavu Jar slovenského národa, venovanú životu a dielu Ľudovíta Štúra, ktorého 200. výročie narodenia si pripomenieme v októbri, priblížila Slovenská národná knižnica (SNK) obyvateľom rakúskeho Eisenstadtu. Verejnosti je prístupná do…
nedeľa, 22 marec 2015 00:00

Ako Slováci zamietli s palénkou…

Slováci mali k alkoholu vždy akosi blízko – pivo, víno, pálenka - naši predkovia pri ich tvorbe vedeli zúžitkovať skoro všetko.
Jeho stotisícová zbierka obsahuje notové záznamy, rytiny, traktáty, magnetofónové pásky i vzácne tlače.
Ruku na srdce – koľkí z nás by si vydýchli, keby sme v slovenčine používali len jedno „i“ a nie aj „y“? Nikoho by netrápili vybrané slová, nominatív množného čísla,…
nedeľa, 01 február 2015 23:21

Rok Ľudovíta Štúra 2015 Doporučený

V roku 2015 uplynie dvesto rokov od narodenia jednej z najvýznamnejších osobností moderných dejín slovenského národa – Ľudovíta Štúra. Toto okrúhle výročie predstavuje jedinečnú príležitosť na pripomenutie si jeho života…
nedeľa, 01 február 2015 22:27

Štúr študoval indický jazyk i hebrejčinu

Viete, že Ľudovít Štúr ovládal okrem slovenčiny 10 ďalších jazykov? Že ho spolužiak na nižšom gymnáziu liečil vínnou kúrou, keď ochorel? Prelistujte si písanku 14-ročného Ľudovíta a pozrite si, ako…