Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice pri príležitosti 110.výročia narodenia a 55. výročia úmrtia pripravilo pietny spomienkový akt na pamiatku Františka Hečka, významného slovenského prozaika, básnika redaktora a publicistu.
Staré príslovie hovorí, že na to, aby sa človek dostal do raja, nepotrebuje zomrieť. Stačí, ak objaví kúsok nášho krásneho malebného Slovenska.
Smútok nad úpadkom slovenského národa, boj za jeho lepšie postavenie, vlastenectvo či láska k prírode. Toto boli hlavné témy, ktorým sa Ľudovít Štúr (28.10.1815-12.1.1856) venoval vo svojich básňach.
Do vysokej politiky sa Ľudovít Štúr dostal 30. októbra 1847, keď oficiálne získal mandát od mesta Zvolen na zastupovanie na uhorskom sneme. Po prvýkrát na ňom prehovoril 17. novembra. Za…
pondelok, 27 apríl 2015 00:00

Štúr vycestoval do Eisenstadtu, čaká ho aj Viedeň Doporučený

Výstavu Jar slovenského národa, venovanú životu a dielu Ľudovíta Štúra, ktorého 200. výročie narodenia si pripomenieme v októbri, priblížila Slovenská národná knižnica (SNK) obyvateľom rakúskeho Eisenstadtu. Verejnosti je prístupná do…
nedeľa, 22 marec 2015 00:00

Ako Slováci zamietli s palénkou…

Slováci mali k alkoholu vždy akosi blízko – pivo, víno, pálenka - naši predkovia pri ich tvorbe vedeli zúžitkovať skoro všetko.
Jeho stotisícová zbierka obsahuje notové záznamy, rytiny, traktáty, magnetofónové pásky i vzácne tlače.
Ruku na srdce – koľkí z nás by si vydýchli, keby sme v slovenčine používali len jedno „i“ a nie aj „y“? Nikoho by netrápili vybrané slová, nominatív množného čísla,…