Martin (06.04.2022) – Mesto Martin v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Martin, s.r.o. ocenil milióntu cestujúcu mestskej hromadnej dopravy.
Univerzitná nemocnica Martin so súhlasom Ministerstva zdravotníctva SR ukončila k 1. aprílu 2022 činnosť vakcinačného centra. Zároveň bola ukončená prevádzka výjazdovej očkovacej služby, ktorá zabezpečovala očkovanie v zariadeniach sociálnych služieb…
streda, 06 apríl 2022 12:34

Keď deti robia radosť druhým!

Martin (05.04.2022) – Súkromná spojená škola vo Vrútkach pre žiakov s vývinovými poruchami učenia darovala Martinčanom veľkonočný darček.
Pri príležitosti Dňa učiteľov mesto Martin vo štvrtok 4.apríla slávnostne ocenilo 20 pedagógov za ich zodpovedný prístup a vynikajúcu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese.
Jednokolová urbanisticko-architektonická súťaž na budúcu podobu hromadných garáží na martinských sídliskách je vyhodnotená. Cieľom verejnej súťaže návrhov bolo získať komplexné riešenie návrhu parkovacích domov v dvoch obytných zónach mesta Martin. …
Od apríla 2020 mali zákazníci spoločnosti KiK možnosť zapojiť sa do verejnej zbierky, ktorej výťažok bol použitý na nákup monitorov dychu. Ich používanie je jedinou osvedčenou formou prevencie Syndrómu náhleho…
Univerzitná nemocnica v Martine (UNM) začala ďalšiu etapu prípravy projektu Univerzitnej nemocnice sv. Martina. Koncom februára zverejnil Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR (UHP) svoju analýzu a hodnotenie projektu…
pondelok, 21 marec 2022 07:14

Stanovisko mesta Martin k plánovanej zámene pozemkov Doporučený

Martin (18.03.2022) – Na štvrtkovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Martin mala byť prerokovaná zámena pozemkov, ktorá sa stretla s kritikou verejnosti a viacerých poslancov. Pravdou je, že mesto Martin nemalo…