streda, 22 apríl 2020 10:02

Podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (zápis do materskej školy) na školský rok 2020/2021

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (zápis do materskej školy) na školský rok 2020/2021 Podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (zápis do materskej školy) na školský rok 2020/2021 Foto: METRO

Martin (20.04.2020) – Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.3.2020 sa podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

Podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin sa uskutoční v termíne od 30.4.  – 31.5.2020 nasledovne:

 

Postup prevzatia tlačiva žiadosti

 

  1. Možnosť elektronického stiahnutia: v termíne od 30.4.2020 do 31.5.2020 každá materská škola sprístupní tlačivo žiadosti   na svojom  webovom sídle. Žiadame zákonných zástupcov,  aby prihlášku vyplnili podľa občianskych preukazov a rodného listu dieťaťa.
  2. Možnosť osobného prevzatia: Pre zákonných zástupcov, ktorí nemajú možnosť elektronickej komunikácie materská škola zabezpečí sprístupnenie tlačiva žiadosti v priestoroch materskej školy vtermíne 4.5.2020 v čase od 7.30 do 11.30 hod. a 5.5.2020 v čase od 14,30 do 16,30 hod. s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Žiadame zákonných zástupcov,  aby prihlášku vyplnili podľa občianskych preukazov a rodného listu dieťaťa.

 

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

 

Postup doručenia vyplneného tlačiva žiadosti

 

  1. termíne do 31.5.2020 môžu vyplnené tlačivo žiadosti zákonní zástupcovia zaslať do elektronickej schránky, alebo klasickou poštou; prípadne vhodiť do schránky na budove materskej školy (ak takúto možnosť materská škola má).
  2. Pre zákonných zástupcov, ktorí sa rozhodnú doručiť vyplnené tlačivo žiadosti osobne, materská škola zabezpečí vhodný priestor na jeho prevzatie v termíne 18.5.2020 v čase od 7.30 do 11.30 hod. a 19.5.2020 v čase od 14,30 do 16,30 hod. s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

 

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

 

V prípade, že zákonný zástupca má záujem o informácie alebo diagnostiku dieťaťa, môže kontaktovať Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  alebo telefonicky: 043/4239 111

 

Kontakty na webové sídla jednotlivých materských škôl

 

Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk