streda, 06 august 2014 00:00

Dušan Kubička: naše cyklotrasy sú bezpečné ale musíme sa ich naučiť používať Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(10 hlasov)
Martinský bicyklový deň Martinský bicyklový deň

S cyklokoordinátorom Dušanom Kubičkom sme sa rozprávali na tému bezpečnosti chodcov vs. cyklistov na cyklotrasách aj na pešej zóne. Priblížil nám novovzniknutú rekreačnú trasu ako aj ďalšie plánované zmeny v organizácii dopravy v Martine.

Na cyklotrasách v blízkosti centra sa často stretávame s nedodržiavaním pravidiel a chodníky vyhradené pre cyklistov používajú aj chodci. V čom vidíte príčinu tohto problému a čo sa s tým dá robiť?

Je to pre všetkých novinka, s ktorou sa musíme postupne naučiť žiť, využívať ju tak, ako to môžeme vidieť aj v iných krajinách, kde to dlhodobo funguje. Neexistuje na to nejaká všeobecná príprava verejnosti. Postupne na tom pracujeme, ale nedá sa to za jednu sezónu, ani za dva roky. Myslím si, že treba niekoľko rokov na to, aby vznikla akási symbióza medzi cyklistami, chodcami a motoristami. Musíme sa to jednoducho naučiť. Tak, ako to často býva, v každej skupine sa nájde niekto nezodpovedný a takíto ľudia sú aj medzi motoristami, cyklistami či pešími. To nezmeníme. Podstatné je, že za posledné dva roky dochádza k veľkému nárastu cyklistov, ktorí cyklotrasu smerom do centra mesta využívajú. Prešli na ňu aj mnohí tí, ktorí uprednostňovali priamočiaru jazdu po hlavnej ceste. Cyklotrasa je bezpečnejšia, aj keď cyklisti na nej musia prekonávať určité bariéry, ktoré nevieme odstrániť, pretože trasa nemôže viesť popod hlavnú cestu, ani ponad ňu. Táto cyklotrasa je kompromisom názorov projektantov, dopravného inšpektorátu, mesta, vlastníkov pozemkov a pod. V neposlednom rade ide aj o finančné prostriedky, ktorých sa na cyklistickú infraštruktúru vynakladá stále málo, hoci  záujem verejnosti o tento druh dopravy je veľký.

 

Dá sa povedať, že v tomto stave je to bezpečná cesta?

Áno, je to bezpečná cesta, dokonca sú tam aj prvky navyše, ktoré by tam nemuseli byť, ako sú tie „nešťastné retardéry“. Na jednej strane, väčšina ľudí sa na to hnevá, ale na druhej strane najmä pred vjazdmi na križovatky je to aj celkom potrebné. Často som bol svedkom toho, a nie vždy to boli len mladí ľudia so slúchadlami na ušiach, že cyklista vletel z cyklochodníka na cestu bez toho, aby sa vôbec pozrel, či nejde auto. Väčšina cyklistov je však disciplinovaná a ovláda pravidlá.

 

Kto upozorňuje chodcov na to, aby sa nepohybovali po cyklotrasách? Je to v kompetencii mestskej polície? Chystajú sa nejaké informačné aktivity, ktoré budú chodcov usmerňovať?

Vysvetlím to na príklade pešej zóny. Ohľadne otvorenia pešej zóny cyklistom v Martine prebehla rozsiahla kampaň, informovali o tom plagáty, obyvatelia mesta dostávali letáky do schránok, bol toho plný internet, informovalo o tom nielen lokálne, ale aj celoštátne spravodajstvo. Preventívne boli v centre mesta aj hliadky mestskej polície. Naše mesto dávajú za príklad, ako sme to dobre pripravili. Ale napriek tomu sa stále nájdu takí, ktorí jazdia neprimerane rýchlo, nebezpečne a neohľaduplne. Často sa stáva, že dojem z dobrej veci pokazia nezodpovední jednotlivci. To ale asi platí v každej oblasti života. Budeme musieť zrejme niečo pripraviť aj na tému chodcov na cyklotrách. Ťažko sa mi k tomu vyjadruje, lebo je to naozaj o tom, akí sú ľudia všímaví a ohľaduplní, a ako dokážu fungovať v spoločnom priestore, prípadne rešpektovať to, keď je určitý priestor pre niekoho vyčlenený. Ako sme hovorili na začiatku, musíme sa naučiť spoločne a bezpečne využívať tento priestor. Preto apelujem na chodcov, aby sa vyhýbali cyklochodníku, okrem vyznačených priechodov, pretože sa zbytočne vystavujú nielen možnej kolízii s cyklistami, ale možno aj úrazu. A takisto apelujem na cyklistov, aby nielen v pešej zóne jazdili ohľaduplne.

 

Čo sa pripravuje z hľadiska cyklotrás v meste? Aké sú najbližšie kroky?

Pomerne veľký a významný krok, ktorý sa pripravuje v najbližšom období, je projekt zmeny organizácie dopravy v Martine. Bude sa to týkať pravdepodobne konca tohto roku, ale aj prvej polovice budúceho roku. Budovanie samostatných segregovaných cyklociest, ako je už spomínaná trasa spájajúca Košúty s centrom, je dobré riešenie, ale je dosť nákladné. Nehovoriac o zdĺhavom vysporiadávaní pozemkov, vybavovaní stavebných povolení a tak ďalej. Teraz sa chystá projekt iného charakteru, vďaka ktorému by sa cyklista včlenil do aj do hlavného dopravného priestoru, nevynímajúc križovatky.  Je to systém aký bežne funguje vo svete. Cyklista vchádzajúci do križovatky má predsunutú tzv. stop čiaru, to znamená, že je niekoľko metrov pred autom a na signál štartuje ako prvý. Až po ňom sa pohýnajú motoristi. Šofér má teda cyklistu pred sebou a má možnosť ho dobre vidieť. Postupne by na všetkých cestách a križovatkách malo dôjsť k takémuto vyznačovaniu cyklopruhov, či cyklokoridorov. Je to možno príliš revolučné a odvážne riešenie na naše podmienky, ale dlhodobo a bezpečne odskúšané vo svete.  Martin by sa takýmto projektom zaradil na Slovensku medzi jedinečné mestá. Šetrí to financie, cyklista je videný, má svoje miesto v dopravnom priestore a je zachovaná aj priamočiarosť, ktorá je pre nás prioritou. Takéto cyklopásy by mali kopírovať všetky hlavné cesty. Bude veľmi záležať na tom, k akej zhode dospejeme s budúcim riešiteľom, projektantmi, dopravnými policajtmi, správcami ciest a pod. Viem si predstaviť, že by to mohlo v Martine dobre fungovať.

 

To znamená, že tento projekt je už vo fáze prípravy?

Pokiaľ viem, v tejto fáze mesto pripravuje zadanie. Všetko záleží od riešiteľa, ktorý to bude projektovať, kvalitnej spolupráce všetkých zainteresovaných a aj od ústretovosti dopravnej polície.  

 

Nezabúda sa pri týchto projektoch na korčuliarov?

Nemyslím si, že by sa na korčuliarov zabúdalo. Korčuliar je súčasťou každého chodníka, môže ísť aj na cyklochodník, tam to zakázané nemá. Aj pre korčuliara platia jasné pravidlá, len sa treba s nimi dôkladne zoznámiť. Okrem toho je už vyasfaltovaná časť trasy od Tulipu po križovatku na Podháji, ktorá sa bude čochvíľa otvárať. Pribudne tak ďalší kilometer krásnej rovnej asfaltovej trasy aj pre korčuliarov. Samozrejme, tá je určená aj pre peších. Budeme sa tam musieť zmestiť všetci. Zase záleží len od nás, ako budeme vedieť spoločne tento priestor využívať. Mala by to byť skôr pokojná rekreačná trasa ako nejaká prepravná tepna. V budúcnosti by sme chceli obnoviť kovovú lávku na úrovni zimného štadióna, ktorá vedie na druhú stranu rieky Turiec a ťahať trasu po druhej strane až na koniec mesta k čerpacej stanici OMV a samozrejme v opačnom smere až do Vrútok. Až keď sa využije celý tento niekoľkokilometrový úsek a zokruhujeme ho, vtedy to bude mať naozaj význam.

 

Otvorenie nového náučného chodníka popri rieke Turiec, využívajú ho aj cyklisti (september 2013)

 

Stanovisko k téme bezpečnosti chodcov vs. cyklistov na cyklochodníku poskytla aj hovorkyňa mesta Martin Mgr. Zuzana Kalmanová:

Cyklotrasa vedúca smerom zo Severu do centra mesta je oficiálne legalizovaný cyklochodník. Žiaľ, tento úsek je využívaný i pešími - najmä mamičkami, ale i inými prechádzajúcimi sa, či korčuliarmi, ktorí radi používajú nový koberec chodníka. Súčasťou budovania cyklotrás je i kampaň, ktorú sme začali už v máji 2014 v súvislosti so vstupom do pešej zóny. Priebežne i v regionálnej tlači v spolupráci s mestskou políciou žiadame chodcov a nielen cyklistov o vzájomné rešpektovanie sa. V súvislosti s info kampaňou sme vydali aj leták. V kampani budeme pokračovať i v súvislosti s dobudovaním ďalších častí mestskej cyklo-infraštruktúry už na jeseň tohto roku, dobudovaním nového cyklo-chodníka pri nábreží rieky Turiec, ďalej tiež v rámci Svetového týždňa mobility v septembri i počas ďalších podujatí organizovaných mestom Martin.

 

Autor: Matej Bórik, Mira Kováčová © Autorské práva sú vyhradené

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn