streda, 23 december 2015 22:22

Lektorka netradičnej metódy výučby matematiky

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Lektorka netradičnej metódy výučby matematiky Lektorka netradičnej metódy výučby matematiky

Mirka Konrádová je učiteľkou matematiky na ESŠ v Martine. Hoci nikdy nebola prirodzený typ„matematika pozitív“, v živote spoznala viacerých dobrých učiteľov matematiky. Tí v nej zapálili iskru k ďalšiemu štúdiu matematiky. Dnes je jednou so 4 slovenských lektoriek, ktoré majú povolenie učiť tzv. Hejného metódou a súčasne školiť iných učiteľov. Sme radi, že ju máme na Evanjelickej spojenej škole v Maritne (ESŠ)!

 

Milan Hejný je autorom viacerých učebníc a pracovných zošitov matematiky, určených pre prvý stupeň ZŠ, vrátane príručiek pre učiteľov. Tzv. Hejného metóda vo výučbe matematiky spočíva v tom, že žiaci riešia zaujímavé matematické úlohy a sami prichádzajú na spôsob ich riešenia a získania výsledku. Táto činnosť ich musí aktivovať a baviť. Učiteľka ESŠ Mirka Konrádová si túto metódu zamilovala. Tešíme sa, že vďaka získaniu lektorstva sa táto nová a efektívna forma výučby prostredníctvom Mirky dostane aj na našu školu. Viac už v nasledujúcom rozhovore s p. učiteľkou Mirkou Konrádovou 

 

Láska k matematike je vec, o ktorej mnohí len snívame. Kedy preskočila iskra medzi vami?

 

Už na základnej škole ma matematika bavila. Mala som skvelého pána učiteľa – Karola Lesáka, ktorý matematikou a školou žil. Nikdy som nebola taký ten „do oči bijúci“ talent, ale matiku som mala v sebe. Aj ja som samozrejme mala problémy s niektorými jej časťami. Dokonca si pamätám, že svoju prvú päťku som dostala z geometrie v tretej triede ZŠ a veľký problém mi robili sústavy rovníc o dvoch neznámych :). Nie a nie pochopiť, že tie dve neznáme sa nesmú pomiešať. Môjho otca som vtedy rozčúlila tak, že po mne hodil knihu matematiky… On bol ten, kto mi s matikou pomáhal, keď bolo treba. Spomínam si, ako mi chcel vysvetliť, že ani hrušky s jablkami sa nedajú zmiešať, ale ja som pri svojej tvrdohlavosti trvala na tom, že v tom nevidím problém, dostanem predsa kompót… A to nezvládol (smiech).

 

Možno je vzťah k akémukoľvek predmetu v škole, vrátane matematiky, aj o tom, kto nás sprevádza: kto sa s nami učí a trápi, kto vysvetľuje a objasňuje, kto utiera slzy po prvom neúspechu….

 

Asi áno. Hoci v priamej rodine nemám žiadneho učiteľa, šla som z gymnázia (z matematickej triedy) študovať na matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského študijný odbor Učiteľstvo predmetov matematika – deskriptívna geometria. Aj tu som mala opäť skvelých učiteľov. Medzi nimi Docenta Petra Bera a Docenta Milana Hejného na didaktike matematiky. Možno som mala len šťastie na vynikajúcich ľudí, ktorí nasmerovali môj život k matematike. Pán profesor Hejný raz povedal: „Učiť matematiku môže každý. Ale zapáliť srdcia detí pre matematiku vie len skutočne dobrý učiteľ.“ A toho sa snažím držať celý život a zapaľovať. Či už na univerzite v Žiline, kde som pôsobila, alebo teraz na gymnáziu a základnej škole. Viem, že mám pred sebou ešte dlhú cestu, ale zatiaľ ma to baví… 

 

Vzácny certifikát lektora Hejného metódy si získala začiatkom októbra tohto roku. Ako dlho trvala Tvoja  celková príprava?

 

Pripraviť sa na takýto certifikát je beh na dlhé trate. Mám pocit, že nikdy nebudem pripravená.   Certifikát mám, ale je to len začiatok. Je to veľká zodpovednosť. Čo sa týka samotnej skúšky, musela som si pripraviť portfólio, ktoré obsahovalo niekoľko videí, analýz a iných prác… Celá príprava mi trvala skoro tri roky.

 

Čo všetko si „obetovala“ pre to, aby sa to podarilo?

 

Celá príprava na získanie certifikátu bola súčasťou mojej práce i súkromného života. Znie to možno ako klišé, ale nebyť trpezlivosti, pochopenia a pomoci všetkých mojich príbuzných, nepodarilo by sa mi to. Veľakrát som bola vďačná, že je zlé počasie a ja môžem sedieť pri počítači a pracovať. Alebo, že nemusím ráno vstávať a môžem do noci pracovať. Súčasťou tejto práce boli samozrejme aj moji žiaci, ktorí sa prostredníctvom videa stali časťou portfólia. Viete, ak ste súčasťou Hejného matematiky, máte ju v hlave stále. Stále rozmýšľate nad tým, ako to urobiť lepšie, čo zmeniť a kde na to všetko zobrať čas.  No napriek tomu všetkému by som nehovorila o obetovaní. Celá práca a príprava mi najmä veľmi veľa dala, ukázala mi moje nedostatky a slabé miesta.

 

Táto sebareflexia sa mi veľmi páči. Predpokladám teda, že Tvoj rast v aplikácii Hejného metódy do vyučovania matematiky nekončí a budeš sa naďalej zlepšovať a pracovať na sebe. Prezraď, čo je Tvojou najbližšou výzvou?

 

Bola by som rada, keby som mohla byť užitočná a nápomocná pri príprave a dopracovaní metódy na druhom stupni základných škôl a na gymnáziách. Čo sa týka mojej najbližšej práce, v prvom rade chcem v spolupráci s pánom riaditeľom zabezpečiť preškolenie všetkých učiteľov našej základnej školy v tejto metóde. Následne chcem pokračovať v intenzívnej pomoci učiteľom.

 

Plánuješ osloviť aj učiteľov mimo Tvojho pracovného pôsobiska?

 

Áno, už dnes zakladáme klub pre učiteľov Hejného metódy pre všetkých záujemcov. Budeme sa stretávať raz mesačne a náplňou klubu bude výmena skúseností a riešenie problémov z praxe. A samozrejme budem školiť a spolupracovať s ostatnými lektormi Hejného metódy v oblastiach v ktorých som dobrá. A tie, v ktorých som slabá sa budem zlepšovať… to som sľúbila aj pri obhajobe…

 

Matematika Ti zjavne ide, o akých slabostiach alebo nedostatkoch tu teda hovoríme? 

 

V čom som slabá? Stále veľa rozprávam! A v Hejného metóde je to hlavne o tom, že rozprávajú žiaci. Ako hovorí pán profesor Hejný, malo by to byť tak, že keď učiteľ odíde z triedy, žiaci si to ani nevšimnú a učia sa ďalej. Až vtedy je hodina matematiky to pravé orechové.

 

Ako sa Tvoj najnovší úspech (získanie lektorstva) odzrkadlí vo výučbe matematiky na Evanjelickom bilingválnom gymnáziu v Martine?

 

Dúfam, že tým, že budem stále lepšia a lepšia a deti stále múdrejšie a šikovnejšie.  Ale v prvom rade sa budem snažiť zapaľovať ich srdiečka. Podľa mňa, na to nikdy nie je neskoro. Ale v súvislosti s Hejného metódou a našou školou, mám ešte jeden sen… hoci sa sny neprezrádzajú… môžem povedať, že sa už dnes teším, keď budem môcť učiť deti, ktoré touto metódou na prvom stupni „prejdú“. A ako sa môj úspech odrazí priamo vo výučbe? No, neviem, či sa to bude žiakom páčiť, ale budem sa snažiť učiť tak, aby si nik v zápale práce nevšimol, že už som z triedy dávno odišla. 

 

Je Evanjelická spojená škola dobrým priestorom pre realizáciu Hejného metódy? Ak áno, prečo?

 

Evanjelická spojená škola je podľa mňa vynikajúcim priestorom z viacerých dôvodov. V prvom rade je tu skvelé vedenie, ktoré podporuje každú zmenu k lepšiemu. Škola je moderná nie len využívaním IKT, ale aj v prístupe k žiakom. Tí sú na prvom mieste. Keď sa pán riaditeľ prvýkrát stretol s Hejného metódou, bol nadšený a hneď pochopil, že toto je cesta, ktorá pomôže deťom nájsť cestu k matematike a obľúbiť si ju.

 

 

Ale aj keby bolo vedenie najlepšie na svete, bez skvelých učiteľov by bolo bezradné. Som veľmi rada, že aj ja môžem byť súčasťou tohto tímu. Všetci prvostupniari, napriek tomu, že museli úplne zmeniť svoj prístup k vyučovaniu, metódy a svoju rolu v triede, ujali sa Hejného metódy skvele. Bola som sa pozrieť na ich hodinách a hoci tu je stále čo zlepšovať, sú skvelí, nadšení a učia matematiku s radosťou. Sami sa metódou učia. A nevzdávajú sa. Naopak, mám pocit, že ich to baví čím ďalej tým viac. Veľkú úlohu pri tejto metóde hrajú aj rodičia. Ale myslím, že aj tí to celkom zvládajú  a učia sa. Učia sa nechať deti pracovať a rozmýšľať, a to je dôležité. Bez nich všetkých by to nešlo.

 

Kým je pre Teba prof. Hejný?

 

Profesor Hejný je pre mňa predovšetkým skvelý učiteľ. Odkedy ho poznám, stále je rovnaký. Keď prvýkrát vošiel do posluchárne na univerzite a položil prvú otázku, premenil sa v mojich očiach na večerníčkového deduška zapaľujúceho večer hviezdičky na nebi (pamätáte?). Lenže on nezapaľoval hviezdy na nebi. Zapaľoval lásku k matematike v nás, budúcich učiteľoch matematiky. Nič lepšie si neviem predstaviť. Pána profesora si nekonečne vážim. Zúčastnila som sa množstva aktivít, ktoré inicioval a viedol. Naučila som sa od neho veľmi veľa. A stále sa učím. Predovšetkým je nekonečne trpezlivý, ochotný, milý ale aj kritický a nekompromisný. Mám obrovský rešpekt pred ním, pred všetkým, čo v živote dokázal a stále dokazuje. Prajem si, aby mu Pán Boh doprial ešte veľa sily, aby stihol dokončiť všetko, čo začal a aby ešte zapálil pre matematiku veľa srdiečok – detských aj učiteľských.

 

Profil: Mirka Konrádová

 

Mgr. Miroslava Konrádová študovala na matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave študijný odbor Učiteľstvo predmetov matematika – deskriptívna geometria. Pre získanie certifikátu lektora Hejného metódy na Karlovej univerzite v Prahe sa rozhodla na základe návrhu od spoločnosti Indícia. V tom čase bola jednou z troch oslovených učiteľov, ktorí s touto metódou a jej zásadami už mali skúsenosti. Nadobudnuté poznatky a skúsenosti dnes využíva pri vyučovaní gymnazistov na Evanjelickej spojenej škole v Martine, kde nastúpila v septembri 2013. S manželom Ľubomírom má dve deti.

 

Autor: Hedwiga Tkáčová © Autorské práva sú vyhradené

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn