pondelok, 13 marec 2017 14:15

Jozef Ďanovský: narušené pracovné prostredie často vyrieši až psychológ Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(16 hlasov)
Jozef Ďanovský: narušené pracovné prostredie často vyrieši až psychológ Jozef Ďanovský: narušené pracovné prostredie často vyrieši až psychológ

Človek v zamestnaní trávi väčšinu svojho dňa a pre jednotlivca je pracovný kolektív akási druhá rodina. Aj v tomto prípade platí, že nefunkčné a disharmonické vzťahy neostanú bez následkov. O najčastejších problémoch a možnostiach ich riešenia hovoríme s klinickým psychológom Jozefom Ďanovským.

Snáď na úvod sa hodí položiť vám otázku, ako sa klinický psychológ dostane ku riešeniu problémov a sporov vo firme.

 

Predchádzal tomu plynulý sled udalostí. V roku 2008 som začal vykonávať funkciu psychológa v Odbornom liečebnom psychiatrickom ústave na Prednej Hore, kde som sa venoval skupinovej, individuálnej či rodinnej terapii a psychodiagnostike. Okrem osemročnej praxe v odbore som absolvoval dlhoročné supervízie s psychológmi, ktorí predstavujú špičku vo svojom odbore. V roku 2015 som okrem pôsobenia na Prednej Hore vykonával súkromnú psychologickú prax v Revúcej, kde som žil dlhé roky. Po ôsmich rokoch zmysluplnej práce som sa rozhodol pre zmenu, a opäť som sa vrátil do rodného Turca, kde som sa zamestnal ako psychológ v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch. Okrem toho som si otvoril súkromné psychologické centrum, v ktorom poskytujem od novembra Martinčanom svoje služby. V súkromnej praxi som sa stretol so zaujímavou skutočnosťou, že veľa problémov jednotlivcov začalo v súvislosti s ich pracovným životom.

 

Možno tomu rozumieť tak, že ste sa rozhodli riešiť príčinu na mieste a v prostredí, kde problém vzniká?

 

Presne tak. Riešim v rámci terapií môjho psychologického centra problémy jednotlivcov a usúdil som, že je potrebné vniesť trochu svetla do problematiky v súvislosti s pracovnými vzťahmi. Podotýkam, že riešim nielen vzniknuté problémy, ale poskytujem zamestnancom a zamestnávateľom aj preventívne možnosti, ako zamedziť vzniku problémov. V tomto sme pozadu v porovnaní s krajinami na západe. Tam je už bežným trendom, že firmy využívajú služby psychológov, ktorí pomáhajú vytvoriť príjemné pracovné prostredie.

 

Ako si vysvetľujete vznik neharmonického pracovného prostredia v rôznych firmách a spoločnostiach?

 

Je mylné sa domnievať, že človek sa dokáže mentálne izolovať od práce, keď zabuchne dvere kancelárie po pracovnej dobe. Obzvlášť to platí v prípade, ak v pracovnom kolektíve alebo firme pretrvávajú konfliktné vzťahy alebo akýkoľvek neželaný jav. Je potrebné si uvedomiť, že zamestnanie je prostredím, v ktorom človek pôsobí väčšinu dňa. Okrem iného pracovné kolektívy fungujú na báze malých sociálnych skupín, kde sa stretávajú osoby s rôznorodým charakterom, temperamentom, osobnosťou. V prípade, že ľudia nedokážu komunikovať, pragmaticky riešiť problémy, tak dochádza ku interakciám. Tie majú negatívny psychický vplyv nielen na jednotlivcov a na celý kolektív, ale dokonca aj na samotné pracovné výkony.

 

 

S akými problémami sa najčastejšie stretávate v súvislosti so vzťahmi v pracovnom prostredí?

 

Snáď najčastejším problémom v súčasnosti je syndróm vyhorenia. Na ľudí sú často kladené vysoké nároky v práci. Ak sa nahromadia, začne človek pociťovať demotiváciu, nedokáže sa na prácu sústrediť, cíti znechutenie a nevie nájsť ďalšiu chuť do práce. Do zamestnania chodí s nevôľou, myšlienky na prácu ho neopúšťajú ani v súkromí. So zmenou správania svojich podriadených sa určite stretol nejeden zamestnávateľ. Schvaľujem postoj tých šéfov, ktorí sa rozhodnú zamestnancovi pomôcť namiesto ostrej a nekonštruktívnej kritiky, ktorá by situáciu iba zhoršila. Samozrejme, som nápomocný aj ľuďom vo vedúcich pozíciách. Usmerňujem ich, akým spôsobom komunikovať a ako riešiť problémy s podriadenými. Ďalším problémom je nedostatok asertivity. Tú považujem za dôležitú nielen v súkromnom, ale aj pracovnom živote. Okrem iného učím klientov ako viesť konštruktívny dialóg a riešiť konfliktné situácie.

 

Ako vyzerá vaše pôsobenie vo firmách v praxi?

 

Na úvodnom kontaktnom stretnutí sa dohodneme, akú záležitosť súvisiacu s pracovným prostredím ideme riešiť. Následne si klient po mojom odporučení vyberie niečo z mojej ponuky služieb.

 

Čo všetko už spomínaná ponuka služieb zahrňuje?

 

Najčastejšie je využívaný protistresový program, ktorý predstavuje edukačno-nácvikový program zameraný na zvládanie stresu. Ďalším vyhľadávaným bodom z ponuky je nácvik asertívnej komunikácie, ktorá má veľmi univerzálne využitie a disponovať touto schopnosťou sa považuje dnes už za nevyhnutnosť. Program zahrňuje nielen teóriu, ale aj zážitkovú časť, kde si ju jednotlivec prostredníctvom modelových situácií prirodzene osvojuje. Na stres z práce je účinným liekom autogénny tréning, ktorý v praxi predstavuje nácvik relaxačných techník. Okrem iného sú často využívané skupinové workshopy na teambuldingových akciách firiem. Ide vlastne o psychoterapeutickú prácu zameranú na zlepšenie pracovných vzťahov.

 

Využívajú vaše služby len štátne a súkromné firmy, alebo aj iné inštitúcie?

 

Mojimi klientmi sú nielen už spomínané subjekty, ale plánujem spolupracovať aj so školskými zariadeniami, ktorým ponúkam preventívne programy. Tie zahrňujú riešenie problémov a prevenciu v súvislosti s rôznymi látkovými a nelátkovými závislosťami.

 

Aké výsledky možno očakávať, ak sa zamestnávateľ alebo iný vedúci rozhodne využiť vaše služby?

 

Výsledok sa dostaví najmä v podobe nápravy pracovných vzťahov nielen medzi pracovníkmi v rámci kolektívu, ale aj k harmonizácií vzťahov fungujúcich v pozícii nadriadený a podriadený. Pracovník sa naučí zvládať stres, ako správne komunikovať a riešiť problémy. Musím s potešením konštatovať, že základňa firiem a spoločností, ktoré sa rozhodnú urobiť niečo pre zlepšenie vzťahov na svojich pracoviskách sa rozširuje. Na záver vyjadrujem nádej a presvedčenie, že tento trend bude mať v spoločnosti stúpajúcu tendenciu.

 

Informácie a kontakt

 

Psychologické centrum PhDr. Jozef Ďanovský, Škultétyho 4, Martin

mobil: 0908 503 290, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., web: www.vaspsycholog.sk

Mgr. Gabriela Avramová

Prispievateľka Turiec Online

Marketingový manažér Deep Production, Deep Dance Center, Súkromné centrum voľného času Tanečného klubu Deep, Súkromná základná umelecká škola M. Haľamovej.