Vytlačiť túto stránku
streda, 21 apríl 2021 14:39

Turčianska kotlina si vydýchla vďaka ekologizácii v Martinskej teplárenskej Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(11 hlasov)
Turčianska kotlina si vydýchla vďaka ekologizácii v Martinskej teplárenskej Turčianska kotlina si vydýchla vďaka ekologizácii v Martinskej teplárenskej

Projekt ekologizácie v spoločnosti Martinská teplárenská, a.s., (Mt, a.s.) člen skupiny MH Teplárenský holding (MHTH) znamená koniec spaľovania uhlia, hovorí v rozhovore generálny riaditeľ Mt, a.s. JUDr. Erik Štefák.

Martinčania si všimli, že z Martinskej teplárne stúpa dym nielen z veľkého komína, ale aj z troch menších. Mnohí tušia, že sa jedná o výsledok rekonštrukcie našej teplárne. Mohli by ste nám to priblížiť?

 

Isteže. Správne predpokladáte, že sa jedná o výsledok masívnej rekonštrukcie zdrojov výroby tepla a elektriny v Mt, a. s.. Aby som bol úplne presný projekt „Ekologizácia“ má za cieľ nahradiť konvenčné technológie spaľovania hnedého uhlia životnému prostrediu ďaleko prospešnejšou technológiou spaľovania drevnej štiepky a plynu. Súčasný mix výrobných zdrojov pozostáva z kotla na spaľovanie drevnej štiepky, troch kogeneračných jednotiek a štyroch plynových horúcovodných kotlov, pričom primárnym zdrojom sa počas zimnej prevádzky stáva kotol na spaľovanie drevnej štiepky.

 

 

Znamená to, že v Martine sa viac nebude kúriť uhlím?

 

Áno je to tak. Uhoľná prevádzka je odstavená a postupne dôjde k jej likvidácii.

 

V čom je takáto technológia pre mesto Martin a okolie prínosom?

 

Predovšetkým v čistote ovzdušia. Aby som bol konkrétnejší, nasadením spomínanej technológie už teraz, počas zimnej sezóny, prichádza k zásadnému zníženiu produkcie znečisťujúcich látok. Napríklad oxidy síry sú nižšie o 268 000 kg, oxidy dusíka o 62 000 kg a oxidy uhlíka o 35 000 kg ročne. To sú naozaj zásadné hodnoty, ktoré sú pre životné prostredie v našom regióne veľkým prínosom.

 

 

Spomínaná rekonštrukcia výrobných zdrojov, však musela byť veľmi nákladná ...

 

Áno máte pravdu, od roku 2018 dodnes preinvestovala Mt, a. s. viac ako 30 mil. €.. Pri ročnom obrate Mt, a. s. ktorý sa do roku 2020 pohyboval na úrovni cca 24 mil. € sa jedná o naozaj zásadnú investíciu.

 

Ako je možné, že sa takáto obrovská investícia sa zatiaľ neprejavila v cenách tepla? Práve naopak, po prvý raz v tomto roku došlo síce k malému ale predsa zníženiu ceny tepla. Kde vidíte príčiny tohto stavu?

 

Je to zásadné šetrenie na prevádzkových nákladoch, ktoré sme predpokladali už pri kalkulácii cien tepla a ku ktorému došlo v štvrtom kvartáli roku 2020 a prvom kvartáli roku 2021. Na palivách sme ušetrili na jednej strane vďaka všeobecnému poklesu ceny zemného plynu avšak zároveň aj na základe zásadného zníženia ceny nášho primárneho sezónneho paliva, ktorým je energetická štiepka.

 

V štvrtom kvartáli 2020 sme zrealizovali tender na nákup energetickej štiepky, ktorého výsledkom bolo zníženie cien o 20-25% za tonu. Ročne sa Mt, a. s. spáli cca 80 – 85 tis. ton. Výsledná úspora sa teda pohybuje na úrovni cca 800 tis. € za rok. Okrem toho sme retendrovali všetky zásadné rámcové zmluvy na dodávku služieb, kde sa nám podarilo ušetriť ďalších približne 100 tis. €. Keď sme tieto znížené prevádzkové náklady dosadili do regulačného vzorca ceny tepla vyšla nám úspora, ktorá sa prejavila na cene tepla napriek naozaj zásadným investičným nákladom.

 

Na druhej strane nemožno nespomenúť aj tie externé faktory, ktoré počas roka 2020 tlačili cenu tepla nahor. Hovorím predovšetkým o cene emisných povoleniek, ktorá napriek všetkým predpokladom významným spôsobom rástla a teda negatívne ovplyvňovala náklady a cenu tepla. Tu je však potrebné poukázať na fakt, že spomínaný projekt ekologizácie Mt, a. s. výrazným spôsobom zníži expozíciu našej teplárne vo vzťahu k emisným povolenkám. Budeme ich potrebovať omnoho menej ako v minulosti.

 

 

Na konci marca prišlo k vyúčtovaniu preddavkov za platených za dodávku tepla v roku 2020. V Martine na rozdiel od ostatných teplární nie sú ani preplatky a ani nedoplatky. Prečo je tomu tak?

 

Dôvod je jednoduchý, cena pre rok 2020, ktorá bola stanovená rozhodnutím ÚRSO na základe kalkulácií našej teplárne, bola vypočítaná relatívne presne. Aj tu sa nám prejavili na jednej strane zásadné šetrenia v prevádzkových nákladoch a oproti tomu na strane druhej negatívne efekty zvýšenej ceny emisných povoleniek. Výsledkom je však to, že naši zákazníci zaplatili na preddavkoch približne toľko koľko tepla spotrebovali. Mám za to, že pre zákazníka sa jedná o najlepší možný scenár.

 

Ako vidíte vývoj cien tepla v Martine v budúcnosti?

 

Veľmi závisí od cien palív, teda plynu a energetickej štiepky, ako aj od vývoja ceny emisných povoleniek. Cenu zemného plynu a emisných povoleniek bohužiaľ nemôžme nijak ovplyvniť. Inak je to v otázke energetickej štiepky, kde sme ako skupina MHTH jeden z väčších hráčov na trhu, schopní kvalitným a férovým výberovým konaním zásadne ovplyvňovať cenu. Predpokladáme, že aj pre sezónu 2021/2022 sa nám podarí ďalej znižovať náklady na tento druh paliva.

 

Ďalším vážnym faktorom sú prevádzkové náklady, ktorých vynakladanie budeme podobne ako v roku 2020 ďalej znižovať. Samozrejme len do tej miery, aby neutrpela kvalita výroby a distribúcie tepla. Ak by som mal dať jednoduchú odpoveď, pevne verím, že sa nám súčasný trend revitalizácie a skvalitňovania prevádzky Mt, a. s. podarí udržať a cena tepla nebude v budúcnosti rásť.

 

martinska-teplarenska-2021r
martinska-teplarenska-2021r
martinska-teplarenska-2021r
martinska-teplarenska-2021r
martinska-teplarenska-2021r
martinska-teplarenska-2021r
martinska-teplarenska-2021r
martinska-teplarenska-2021r

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Najnovšie články od autora: Tlačová správa