Uplynulý týždeň sa v Martine zišla špička slovenskej pedopsychiatrie. Konal sa tu dvojdňový odborný kongres – Hlavolamy v detskej psychiatrii, ktorý organizovala Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie a Slovenská psychiatrická spoločnosť v spolupráci s Psychiatrickou klinikou Univerzitnej nemocnice Martin.

Martin (06.04.2022) – Mesto Martin v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Martin, s.r.o. ocenil milióntu cestujúcu mestskej hromadnej dopravy.

Univerzitná nemocnica Martin so súhlasom Ministerstva zdravotníctva SR ukončila k 1. aprílu 2022 činnosť vakcinačného centra. Zároveň bola ukončená prevádzka výjazdovej očkovacej služby, ktorá zabezpečovala očkovanie v zariadeniach sociálnych služieb a imobilných občanov v obciach. Dôvodom je celoplošné zníženie záujmu o očkovanie proti ochoreniu Covid-19.

streda, 06 apríl 2022 12:34

Keď deti robia radosť druhým!

Martin (05.04.2022) – Súkromná spojená škola vo Vrútkach pre žiakov s vývinovými poruchami učenia darovala Martinčanom veľkonočný darček.

Pri príležitosti Dňa učiteľov mesto Martin vo štvrtok 4.apríla slávnostne ocenilo 20 pedagógov za ich zodpovedný prístup a vynikajúcu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese.

V pondelok 21. marca 2022 bol zvolený za predsedu VMČ Ľadoveň, Jahodníky, Tomčany poslanec Mgr. Martin Kalnický.

Ďaľšie informácie

  • Reklama Reklama

Jednokolová urbanisticko-architektonická súťaž na budúcu podobu hromadných garáží na martinských sídliskách je vyhodnotená. Cieľom verejnej súťaže návrhov bolo získať komplexné riešenie návrhu parkovacích domov v dvoch obytných zónach mesta Martin. V mestskej časti Záturčie, na sídlisku HBV a v mestskej časti Košúty, na sídlisku Košúty II. Parkovacie domy na oboch sídliskách mali byť navrhnuté na spoločnom stavebno-konštrukčnom princípe.

utorok, 22 marec 2022 06:44

Štyri roky s Nadáciou Žilinského samosprávneho kraja Doporučený

Od vzniku Nadácie, ktorý odsúhlasilo Zastupiteľstvo ŽSK v júni  2018, nestihli ubehnúť ani tri mesiace a na zverejnenú výzvu o pomoc zareagovalo 87 žiadateľov. Z podaných žiadostí bolo schválených 38 a od tohto momentu sa toto číslo každým rokom zvyšovalo.