Martin (13.07.2022) –  Mesto Martin vyšlo v ústrety Klubu dôchodcov Ľadoveň a poskytlo seniorom prenajaté priestory v bývalej Slovenskej reštaurácii na Ľadovni, ktoré  môžu  využívať v rámci svojej činnosti.

streda, 13 júl 2022 22:17

Čabianske dni v Békešskej Čabe

Martin (13.07.2022) –  Delegácia z Martina na čele s viceprimátorom Rudolfom Kollárom, vedúcou oddelenia pre stratégiu, regionálny rozvoj a cestovný ruch Zuzanou Valachovou a poslankyňou za mestskú časť Sever Zuzanou Badovou navštívili partnerské mesto Békešska Čába v Maďarsku v dňoch od 8. – 10. júla 2022, kedy sa v meste konali Čabianske dni.

Martin (12.07.2022) –  Mesto Martin bolo úspešné a získalo nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry k lokalitám MRK v Martine“ z operačného programu Ľudské zdroje na rekonštrukciu chodníkov na Robotníckej ulici vo výške 236 536 EUR.

Martin (11.07.2022) –  Koncom júna sa v českom Chomutove konali IDO Majstrovstvá Európy 2022 v tanečných štýloch disco dance a disco freestyle, kde súťažilo viac ako 1600 tanečníkov zo 14 krajín. Slovenskú republiku reprezentovalo 190 tanečníkov z desiatich tanečných súborov. Najúspešnejším slovenským tanečným klubom sa stal martinský DEEP DANCE CLUB, ktorý získal štyri zlaté a dve strieborné medaily.

MH Teplárenský holding (MHTH), závod Martin má za sebou projekt ekologizácie, ktorý priniesol do mesta definitívny koniec konvenčného spaľovania hnedého uhlia. V súvislosti s energetickou krízou však prichádza k nárastu cien plynu a drevnej štiepky. O tom, ako táto situácia môže zasiahnuť tepláreň v Martine, sme sa rozprávali s výrobným riaditeľom holdingu Viliamom Mrvečkom.

Vodné čerpadlo je jednou z kľúčových súčastí systému chladenia kvapaliny v každom modernom aute. Zjednodušene povedané, čerpadlo automobilu je malé čerpadlo, ktoré prečerpáva chladiacu kvapalinu cez rozvodový mechanizmus, tzv. rozvodový mechanizmus.

V piatok 24. júna 2022 sa v priestoroch Kina Moskva uskutočnila Záverčná konferencia k projektu „Ako si zachovať duševné zdravie v školách 21.storočia“, ktorý realizuje združenie K.A.B.A. Slovensko spolu s hlavným cezhraničným partnerom odbornou školou AVE ART Ostrava a s ďalšími vybranými slovenskými strednými odbornými školami v rámci cezhraničnej spolupráce programu Interreg V-A SR – ČR.

Zastupiteľstvo ŽSK schválilo v rámci 2. úpravy rozpočtu ŽSK na rok 2022 navýšenie výdavkov o 4 016 048 €.  Z toho 455 000 € vyčlenil ŽSK na nákup prístrojov a zariadení do nemocníc, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.