Zobrazenie položiek podľa značky: Malá hora

sobota, 14 august 2021 09:59

Festival Črepiny času

Tradície otcov a materí sa dedia na synov a na dcéry. Mozaiku z črepín minulosti a súčasnosti si budete môcť poskladať v sobotu 21. augusta 2021 na nultom ročníku festivalu Črepiny času. Uskutoční sa od 10.00 do 18.00 hod. pri Slovenskom národnom múzeu v Martine a Barmuseu na Malej hore.

pondelok, 03 september 2018 14:09

Netradičný chodník na Malej hore

Jednou z priorít  poslancov VMČ Martin- Stred je revitalizácia Malej hory. Pri chodníku z Malej hory ku Slovenskej národnej knižnici sa koncom augusta objavilo netradičné drevené zábradlie dlhé 25 metrov, ktoré pomáha starším pri prechádzkach, ale aj chráni vzácnu prírodu pri ústí úvaliny Silavy. VMČ Stred investoval do tohto netradičného riešenia pri chodníku 2300 eur zo svojho rozpočtu.

Označené v
utorok, 31 júl 2018 23:20

Skúšobné nasvietenie fasády budovy SNM

Slovenské národné múzeum v Martine patrí k najvýznamnejším kultúrnym inštitúciám na území Slovenskej republiky. Združenie METRO v spolupráci s partnermi pripravilo oficiálnu skúšku nasvietenia fasády budovy pre verejnosť, ktorá sa bude konať dňa 08. augusta o 21.00.

nedeľa, 11 marec 2018 09:55

Jedinečné mokrade pod Malou horou

Pri príležitosti Svetového dňa mokradí, ktorý bol začiatkom februára, sme sa stretli s ekológom Jánom Topercerom pod Malou horou pri Katovom prameni, aby sme si ukázali, prečo je vlastne táto lesno-mokraďová lokalita taká zaujímavá a dôležitá.

Označené v
pondelok, 21 august 2017 22:59

Malú horu čaká revitalizácia, ako sa zmení?

V rámci vhodne načasovanej revitalizácie Malej hory už prebehlo niekoľko zásahov a nie len do samotného parku. Z grantových peňazí boli zabezpečené lavičky a v blízkej budúcnosti sa možno dočkáme aj ďalšieho zariadenia parku. Vrátane prírodnej úpravy studničky pod bývalou zdravotnou školou, ktorej ľudia z okolia hovoria Katova studnička. Boli vysadené mladé stromy, pričom prebehlo niekoľko dobrovoľníckych brigád, na ktorých Martinčania areál lesoparku z veľkej časti vyčistili.

Martinčania poznajú Malú horu aj pre zanedbanú zeleň, neupravené chodníky a rozbité lavičky. Malá hora sa však v poslednom období dočkala pozornosti, ktorú si zaslúži, a to nie len zo strany občanov.