Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Výstava: Zreštaurované

Výstava s názvom ZREŠTAUROVANÉ, sprístupnená v Turčianskej galérii v Martine, je venovaná prezentácii 16 kresieb a 1 grafiky od Mikuláša Galandu a 1 olejomaľby od Milana Laluhu, ktoré sa podarilo zreštaurovať vďaka finančnej podpore poskytnutej z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Mikuláš Galanda patril k najvýznamnejším výtvarným umelcom 20. storočia, bol výrazným priekopníkom a propagátorom moderného umenia na Slovensku a galéria v rámci svojho zbierkového fondu uchováva a spravuje pomerne bohatú zbierku jeho diel. Milan Laluha bol jedným zo zakladajúcich členov skupiny Galandovcov. Ovplyvnil ho odkaz Mikuláša Galandu a svojou tvorbou sa prihlásil k tradícii slovenského moderného umenia.

Zámerom projektu bolo kompletné zreštaurovanie originálov, ktoré postupom času v dôsledku opotrebovania materiálu a zmien klimatických podmienok niesli znaky prirodzenej degradácie. Cieľom skúseného reštaurátora Štefana Kocku, s ktorým galéria už v minulosti spolupracovala na viacerých úspešných projektoch, bolo stabilizovanie samotnej hmotnej podstaty diel, postupné vyzdvihnutie estetických a výtvarných kvalít týchto originálov a ich revitalizácia tak, aby mohli byť aj naďalej plnohodnotne využívané na expozičné, či študijné účely pre širokú verejnosť.

Diela sa v blízkej budúcnosti stanú súčasťou pripravovanej novej stálej expozície s názvom „legenda/la - ganda/ galanda“. S zreštaurovanými dielami a s dokumentáciou reštaurátorských postupov sa návštevníci môžu zoznámiť na výstave, ktorá je sprístupnená na prízemí Turčianskej galérie od 25. 6. 2024 do 31. 8. 2024.


Reklama

Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM