© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Svetový deň Zeme nabáda zamyslieť sa nad stavom našej planéty

Autor: WWF Slovensko
Foto: Tomáš Hulík
Uverejnené: 20. apríl 2023

Celý svet bude mať 22. apríla príležitosť pripomenúť si, aké dôležité je starať sa o prírodu  a chrániť ju. Podľa poslednej Správy o stave planéty, komplexnej štúdie WWF ohľadom trendov globálnej biodiverzity a zdravia planéty, je totiž situácia alarmujúca.

Vo vybraných sledovaných populáciách rýb, vtákov, obojživelníkov, plazov aj cicavcov bol od roku 1970 zaznamenaný zničujúci pokles počtu jedincov, v priemere až o 69 %. Výrazná strata biodiverzity sa prejavuje vo všetkých ekosystémoch, lesy nevynímajúc. Na základe analýzy údajov z Červeného zoznamu IUCN radí Správa o stave planéty medzi hlavné faktory ohrozenia rozmanitosti suchozemských živočíchov poľnohospodárstvo, lov, ťažbu lesov, znečistenie, šírenie inváznych druhov a zmenu klímy.

„Jedným z faktorov, ktorý môže zmeniť nástup zmeny klímy, alebo ju podľa možnosti až zastaviť, je zvýšenie zachytávania uhlíka. Na to, aby sme sa mohli vysporiadať s emisiami, ktoré sme už vytvorili, sú kľúčové lesy. Je našou povinnosťou zachovávať ich všade, kde sa to dá, zvyšovať aj odolnosť a  hospodáriť spôsobom, pri ktorom nebude dochádzať k ich ochudobňovaniu,“ hovorí Milan Janák, manažér pre ochranu prírody vo WWF Slovensko. 

Lesy stabilizujú našu klímu a bez nich by sa globálne teploty zvýšili o 0,5 °C. Každý rok však strácame lesy o veľkosti Portugalska. Odlesňovanie spôsobuje emisie uhlíka, zvyšuje sucho a vedie k teplejšiemu a suchšiemu miestnemu podnebiu. Ohrozuje tiež potravinovú bezpečnosť a živobytie miliónov ľudí. WWF Slovensko pri príležitosti Dňa Zeme upozorňuje na to, že je čas konať a pozýva všetkých na podujatia, zamerané na pomoc prírodným ekosystémom.

“Keď ťa niečo trápi, prejdi sa po lese”

Tak znie heslo tohtoročných Lesníckych dní, ktoré sa už tradične konajú pri príležitosti Dňa Zeme. Celoslovenské podujatie pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR má za cieľ informovať verejnosť o funkciách a dôležitosti lesov pre spoločnosť. Okrem bohatého sprievodného programu budú mať návštevníci príležitosť stretnúť sa s odborníkmi z prostredia lesníckych inštitúcií a dozvedieť sa viac o práci lesníkov a ochrancov lesa, o problémoch, ktorým čelia, aj o tom, ako môže v ochrane lesov pomôcť každý jednotlivec.

Návštevníci nájdu na podujatí aj stánok WWF, v ktorom môžu živo diskutovať s expertmi zo slovenského tímu Svetového fondu na ochranu prírody. V piatok 21. 4. budú pod logom WWF predstavené aktivity na Námestí SNP vo Zvolene a v sobotu 22. 4. na Partizánskej lúke v Bratislave. Návštevníci budú mať príležitosť zistiť viac o dôležitosti FSC certifikácie a o význame presadzovania zodpovedného hospodárenia v lesoch. Deti si prídu na svoje pri riešení rôznych interaktívnych hier. Viac informácií o podujatiach nájdete tu.

V Topoľčanoch ožívajú príbehy oslobodených riek 

Pre zvrátenie trendu poklesu biodiverzity je potrebné zmeniť aj prístup k riekam. Európska únia si v Stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 dala za cieľ obnoviť 25-tisíc kilometrov voľne tečúcich riek. K cieľu sa prihlásilo aj Slovensko novou Koncepciou vodnej politiky, ktorá kladie dôraz na revitalizácie riek a mokradí a spriechodňovanie bariér na riekach. 

Odstránenie nepoužívaných bariér je najlepší spôsob spriechodnenia riek, z ktorých tak miznú priehrady plné sedimentov a vracajú sa do nich migrujúce druhy rýb. Obnovuje sa dynamika toku a zvyšuje  biodiverzita, teda rozmanitosť života v rieke i na jej brehoch. Podľa iniciatívy Dam Removal Europe bolo doteraz v Európe odstránených z riek vyše 6 700 hatí a priehrad. Na Slovensku došlo v roku 2020 k odstráneniu väčšej hate na rieke Hučava v Podpoľaní. 

Pri príležitosti Dňa Zeme WWF Slovensko upozorňuje na dôležitosť ochrany vodných tokov. V spolupráci s Galériou Topoľčany bude v termíne od 17. do 24. apríla 2023 na topoľčianskom námestí sprístupnená výstava fotografií WWF s názvom Živé rieky. Expozícia ukazuje, akými spôsobmi my ľudia rieky meníme a ako sa im dnes vďaka projektom obnovy a odstraňovania bariér snažíme vrátiť ich slobodu.

 Občianske iniciatívy budú diskutovať ku klimatickým témam

V sobotu 22. apríla 2023 sa WWF zúčastní diskusie s názvom Investujme do našej planéty, ktorú organizuje denník SME a uskutoční sa v kníhkupectve Panta Rhei v Auparku. Diskusie budú voľne prístupné verejnosti, celé podujatie bude k dispozícii taktiež online. Moderátorkou diskusií bude redaktorka ekonomického magazínu INDEX Eva Frantová, ktorá sa intenzívne venuje ekologickým témam. Na otázky týkajúce sa životného prostredia bude za WWF Slovensko odpovedať riaditeľka Miroslava Plassmann.

  • Aktuality
  • Aktivity
  • Svetový deň Zeme nabáda zamyslieť sa nad stavom našej planéty

Reklama

príbuzné témy

Reklama


Kontakt

METRO, o. z.
Martin

Pavla Mudroňa 24, II. poschodie
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421908279154

© , METRO | Tvoríme úspešné príbehy a komunikačné stratégie | www.projektmetro.sk
nahor