Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Dobré správy
Turiec Online

Zameriavame sa na podporu cestovného ruchu, kultúry aj regionálneho rozvoja v Žilinskom kraji a regióne Turiec. Pomáhame inštitúciám, podnikateľom, tretiemu sektoru a občianskym iniciatívam.

Vyberte si z našich reklamných služieb

AKTUALITA

Ceny sú s DPH
Komerčný obsah

€ 75

1x aktualita

 • uverejnené v aktualitách
 • povolená reklama a PR
 • trvalo uverejnený obsah

 • PUSH notifikácia odberateľom
 • v cene je 5 podpora k postu na FB

Článok môže obsahovať informácie komerčného charakteru, fotografie, galérie, videá, odkazy na platené služby alebo politickú reklamu.

Nekomerčný obsah

€ 25

1x aktualita

 • uverejnené v aktualitách
 • povolená charitatívna reklama
 • trvalo uverejnený obsah

 • PUSH notifikácia odberateľom
 • bez platenej podpory postu (možné doobjednať)

Článok má vzdelávací, kultúrny alebo spravodajský charakter, informuje o verejno prospešnej aktivite, neponúka priamo tovar alebo službu.

Autorom článku je podnikateľský subjekt, inštitúcia alebo organizácia zriadená štátom či samosprávou.

Neziskový sektor

€ 0

bez obmedzenia

 • uverejnené v aktualitách
 • reklama nie je povolená
 • trvalo uverejnený článok

 • PUSH notifikácia odberateľom
 • bez platenej podpory postu (možné doobjednať)

Článok má vzdelávací, kultúrny alebo spravodajský charakter, informuje o verejno prospešnej aktivite, neponúka priamo tovar alebo službu.

Autorom článku je neziskovka, podmienkou je zmluva o poskytovaní služieb so združením METRO.

Komerčný obsah

€ 225

4x aktualita / počas 6 mesiacov

 • uverejnené v aktualitách
 • povolená reklama a PR
 • trvalo uverejnený obsah

 • PUSH notifikácia odberateľom
 • v cene je 5 podpora k postu na FB

Článok môže obsahovať informácie komerčného charakteru, fotografie, galérie, videá, odkazy na platené služby alebo politickú reklamu.

Nekomerčný obsah

€ 75

4x aktualita / počas 6 mesiacov

 • uverejnené v aktualitách
 • povolená charitatívna reklama
 • trvalo uverejnený obsah

 • PUSH notifikácia odberateľom
 • bez platenej podpory postu (možné doobjednať)

Článok má vzdelávací, kultúrny alebo spravodajský charakter, informuje o verejno prospešnej aktivite, neponúka priamo tovar alebo službu.

Autorom článku je podnikateľský subjekt, inštitúcia alebo organizácia zriadená štátom či samosprávou.

Komunikačný servis

€ 750

bez obmedzenia / počas 12 mesiacov

 • uverejnené v aktualitách
 • povolená charitatívna reklama
 • trvalo uverejnený článok

 • PUSH notifikácia odberateľom
 • bez platenej podpory postu (možné doobjednať)

Článok informuje o aktivitách podnikateľa, inštitúcie, samosprávy, nepropaguje predaj tovaru a služieb alebo politickú reklamu.

Autorom článku je podnikateľský subjekt, inštitúcia alebo organizácia zriadená štátom či samosprávou.

PODUJATIE

Ceny sú s DPH
Podujatie so vstupným

€ 30

1x podujatie

 • uverejnené v podujatiach
 • uverejnené do skončenia

 • PUSH notifikácia odberateľom
 • v cene je 5podpora k postu na FB

Podujatie má komerčný charakter, vyberá sa vstupné, vyžaduje sa poplatok

Podujatie bez vstupného

€ 25

1x podujatie

 • uverejnené v podujatiach
 • uverejnené do skončenia

 • PUSH notifikácia odberateľom
 • bez platenej podpory postu (možné doobjednať)

Aktivita či podujatie bez povinného vstupného (môže byť dobrovoľné alebo charitatívne vstupné).

Organizátorom je podnikateľský subjekt, inštitúcia alebo organizácia zriadená štátom či samosprávou.

Je možné dohodnúť aj barter - umiestnenie loga Turiec Online na vizuáloch.

Neziskové podujatie

€ 0

bez obmedzenia

 • uverejnené v podujatiach
 • uverejnené do skončenia

 • PUSH notifikácia odberateľom
 • bez platenej podpory postu (možné doobjednať)

Aktivita či podujatie bez povinného vstupného (môže byť dobrovoľné alebo charitatívne vstupné).

Organizátor je neziskovka.

Podmienkou je partnerská zmluva so združením METRO a logo Turiec Online na vizuáloch.

Podujatie so vstupným

€ 90

4x podujatie / počas 6 mesiacov

 • uverejnené v podujatiach
 • uverejnené do skončenia

 • PUSH notifikácia odberateľom
 • v cene je 5podpora k postu na FB

Podujatie má komerčný charakter, vyberá sa vstupné, vyžaduje sa poplatok

Podujatie bez vstupného

€ 75

4x podujatie / počas 6 mesiacov

 • uverejnené v podujatiach
 • uverejnené do skončenia

 • PUSH notifikácia odberateľom
 • bez platenej podpory postu (možné doobjednať)

Aktivita či podujatie bez povinného vstupného (môže byť dobrovoľné alebo charitatívne vstupné).

Organizátorom je podnikateľský subjekt, inštitúcia alebo organizácia zriadená štátom či samosprávou.

Je možné dohodnúť aj barter - umiestnenie loga Turiec Online na vizuáloch.

Komunikačný servis

€ 750

bez obmedzenia / počas 12 mesiacov

 • uverejnené v podujatiach
 • uverejnené do skončenia

 • PUSH notifikácia odberateľom
 • bez platenej podpory postu (možné doobjednať)

Aktivita či podujatie s / bez vstupného, realizované inštitúciou, samosprávou, podnikateľom.

Podmienkou je uzatvorená zmluva o poskytovaní služieb so združením METRO.

SOCIÁLNE SIETE

Ceny sú s DPH
Komerčný post

€ 25

1x post

Obsah postu môže obsahovať informácie komerčného charakteru, fotografie, video, odkazy na platené služby alebo politickú reklamu.

Nekomerčný post

€ 12,50

1x post

Obsah postu má vzdelávací, kultúrny alebo spravodajský charakter, informuje o verejno prospešnej aktivite, neponúka priamo tovar alebo službu.

Autorom postu je podnikateľský subjekt, inštitúcia alebo organizácia zriadená štátom či samosprávou.

Je možné dohodnúť aj barter - umiestnenie loga Turiec Online na vizuáloch postu alebo informácia o podpore prostredníctvom združenia METRO na konci príspevku.

Neziskový post

€ 0

bez obmedzenia

Obsah postu má vzdelávací, kultúrny alebo spravodajský charakter, informuje o verejno prospešnej aktivite, neponúka priamo tovar alebo službu.

Autorom je neziskovka.

Podmienkou je partnerská zmluva so združením METRO a logo Turiec Online na vizuáloch postu alebo informácia o podpore prostredníctvom združenia METRO na konci príspevku.

Komerčný post

€ 50

4x post / počas 3 mesiacov

Obsah postu môže obsahovať informácie komerčného charakteru, fotografie, video, odkazy na platené služby alebo politickú reklamu.

Nekomerčný post

€ 25

4x post / počas 3 mesiacov

Obsah postu má vzdelávací, kultúrny alebo spravodajský charakter, informuje o verejno prospešnej aktivite, neponúka priamo tovar alebo službu.

Autorom postu je podnikateľský subjekt, inštitúcia alebo organizácia zriadená štátom či samosprávou.

Je možné dohodnúť aj barter - umiestnenie loga Turiec Online na vizuáloch postu alebo informácia o podpore prostredníctvom združenia METRO na konci príspevku.

Komunikačný servis

€ 750

30x post / počas 6 mesiacov

Obsah postu môže obsahovať informácie komerčného charakteru, fotografie, video, odkazy na platené služby alebo politickú reklamu.

Podmienkou je uzatvorená zmluva o poskytovaní služieb so združením METRO.

BANNERY

Ceny sú s DPH

Banner môže obsahovať informácie komerčného charakteru a odkaz na platené služby alebo politickú reklamu.

Banner 750 x 200 px

€ 225

1 mesiac

 • horná pozícia nad článkom
 • zobrazenie v aktualitách a sekciách
 • zobrazenie v podujatiach a výstavách
Banner 750 x 200 px

€ 150

1 mesiac

 • dolná pozícia pod článkom
 • zobrazenie v aktualitách a sekciách
 • zobrazenie v podujatiach a výstavách
Banner 300 x 600 px

€ 125

1 mesiac

 • pravá pozícia pri článkoch
 • zobrazenie v aktualitách a sekciách
 • zobrazenie v podujatiach a výstavách
Banner 300 x 300 px

€ 100

1 mesiac

 • pravá pozícia pri článkoch
 • zobrazenie v aktualitách a sekciách
 • zobrazenie v podujatiach a výstavách
Banner 750 x 100 px

€ 75

1 mesiac

 • dolná pozícia pod článkom
 • zobrazenie v aktualitách a sekciách
 • zobrazenie v podujatiach a výstavách
Množstevná zľava

20%

3 mesiace a dlhšie

 • pozícia podľa druhu bannera
 • zobrazenie v aktualitách a sekciách
 • zobrazenie v podujatiach a výstavách

Informácie pre inzerentov

Aj vďaka príjmu z reklamy podporujeme rôzne verejnoprospešné aktivity

Kto prevádzkuje správy Turiec Online?

Na Slovensku pôsobíme od roku 2013 ako Občianske združenie METRO. Naším poslaním je poskytovať poradenstvo, podporu a know-how neziskovým organizáciám, inštitúciám, iniciatívam, startupom aj podnikateľom. V rámci neziskových aktivít sa staráme o desiatku vlastných projektov.

Čo vnímame ako nekomerčný obsah?

Informácie, ktoré majú charakter spravodajstva bez reklamného posolstva, sú užitočné pre všeobecný rozhľad, podporujú vzdelanie, rozvíjajú kreativitu, kultúru, cestovný ruch či verejnoprospešné aktivity a publikuje ich podnikateľský subjekt alebo organizácia zriadená štátom či samosprávou.

Kto spadá pod neziskový sektor?

V rámci spolupráce vnímame partnerov v neziskovom sektore ako subjekty (združenia, nadácie, občianske iniciatívy), ktoré sú založené za verejnoprospešným účelom, poskytujú bezplatné služby, zveľaďujú kultúrnu a občiansku spoločnosť, rozvíjajú talent, podporujú šport, aktívne trávenie voľného času, rozvoj cestovného ruchu alebo vytvárajú prostredie, kde sa dajú tieto aktivity realizovať.

Čo je to charitatívna reklama?

Charitatívna reklama je daňovo zvýhodnená forma finančnej podpory určená pre neziskové organizácie. Príjmy neziskových organizácií z takejto reklamy (v úhrne až do 20 000 Eur ročne) sú oslobodené od dane, pričom objednávatelia reklamy (podnikatelia) si môžu všetky výdavky na charitatívnu reklamu v plnej výške uplatniť vo svojich nákladoch. Neziskové organizácie môžu príjmy z charitatívnej reklamy použiť len na verejnoprospešný účel.

Ako funguje komunikačný servis?

Komunikačný servis pre samosprávy, inštitúcie či podnikateľov uverejňujeme natrvalo (okrem podujatí), v pôvodnom znení a s doplnkovým obsahom (fotografie, video, odkazy, prílohy a podobne). Odkaz na aktualitu je publikovaný aj na Facebooku, Instagrame a v Stories. Na každú aktualitu je odoslaná aj PUSH notifikácia.

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku?
Kontaktujte nás pre viac informácií.