Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

REKLAMA 750 x 200 px

Vzhľad článku s bannerovými pozíciami

Autor: Wikipedia

Uverejnené: 01. február 2024

Foto:  METRO, o. z.


Martin (maď. Turócszentmárton, nem. Turz-Sankt Martin, lat. Sanctus Martinus/Martinopolis; do roku 1951 Turčiansky Svätý Martin) je mesto na severe Slovenska. Je to historické centrum Turca a okresné mesto.

Polohopis

Nachádza sa v severnej časti Turčianskej kotliny, na rieke Turiec, ktorá tu priberá Silavu, Pivovarský, Podhájsky i Krásny potok.[4] Prevažná časť mesta leží na Turčianskych nivách, západná časť stúpa do Valčianskej pahorkatiny a juhovýchodný okraj sa dotýka Mošovskej pahorkatiny.[5] Z celého mesta je výhľad na Malú Fatru.

Dejiny

Krajské mesto leží približne 28 km severozápadne, Prievidza 50 km juhozápadne, Turčianske Teplice 24 km južne, Banská Bystrica 63 km juhovýchodne, Ružomberok 45 km východne a Dolný Kubín 43 km severovýchodne. Najbližším mestom sú 5 km severne ležiace Vrútky.

Doteraz najstaršie datované nálezy dokladajúce osídlenie mesta pochádzajú z lokality Malá hora. Tu boli pri stavbe nemocnice objavené pozostatky osady z mladšej doby kamennej a v nej škrabadlá, kamenné sekerky a zdobená keramika, ktorá pomohla upresniť časové zaradenie ku kultúre s lineárnou keramikou (cca 5700 – 5000 pred Kr.).[6] Ďalšie nálezy dokladajú osídlenie Turca v strednom eneolite (2600 – 2300 pred Kr.), keď sa osídlenia ľudí badenskej kultúry nachádzali na úpätí Veľkej Fatry. V strednej dobe bronzovej bolo osídlenie Turca už súvislejšie, pomerne bohaté nálezy už aj priamo v oblasti mesta pochádzajú z doby železnej a rímskej. Usadlíci tu už od bronzovej doby budovali opevnené hradiská, vyrábali pracovné nástroje a šperky z bronzu, no tiež obrábali pôdu a chovali dobytok. Terasy rieky sa stali útočiskom obyvateľov lužickej kultúry (Jahodníky); vo veľkomoravskom období bol región osídlený už pomerne husto, čo dokladajú viaceré mohyly z 9. a 10. storočia (Priekopa). Turcom viedla významná cesta z Ponitria do Poľska, popri ktorej vznikali slovanské osady.[7] Kotlina bola do Uhorska začlenená začiatkom 12. storočia, správa územia však podliehala hornonitrianskemu centru. V 13. storočí územie patrilo pod správu Sklabinského hradu.[8]


REKLAMA 750 x 200 px

REKLAMA 300 x 600 px

POPULAIR

Predpoveď

REKLAMA 300 x 300 px

Meteoradar

príbuzné témy

REKLAMA 750 x 100 px