Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Skúška dospelosti v Kia Slovakia

Autor: Kia Slovakia
Foto: Kia Slovakia
Uverejnené: 23. máj 2023

Praktické maturitné skúšky priamo vo výrobnom závode automobilky v dňoch 18. a 19. mája úspešne absolvovalo desať študentov. Všetci boli z odboru Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení zo Spojenej školy v Martine.

23. máj 2023 – Prvý deň skúšok sa konal vo Vzdelávacom stredisku Kia Slovakia v Gbeľanoch, kde mal každý zo študentov za úlohu demonštrovať svoje znalosti prostredníctvom riešenia praktických úloh na CNC miniatúrach fréz alebo sústruhov. Druhý deň maturitných skúšok sa konal priamo vo výrobných priestoroch motorárne Kia Slovakia, kde študenti mali za úlohu vysvetľovať procesy na linke kľuky motora. Študenti tak dostali príležitosť prezentovať svoje schopnosti pri obsluhe a nastavení reálnych výrobných zariadení.

Motoráreň 1 a linka kľukového hriadeľa je ideálnym miestom konania praktickej časti maturity študentov duálneho vzdelávania pre široké spektrum činností na frézach, sústruhoch a vyvrtávačkách, na ktorých študenti demonštrujú riadny výrobný proces. Vždy radi poskytneme tieto kapacity na prípravu nových odborníkov,“ dodal Juraj Kajánek, vedúci motorárne v Kia Slovakia.

Jeden zo študentov obhajoval pred komisiou dokonca svoj vlastný projekt. „Prezentoval som vlastnú prácu o ozubených kolesách a ich modelovaní v programe SOLIDWORKS. Svoju prácu som vytvoril v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore strojárstvo a postúpil s ňou do krajského kola. Vďaka nej som získal skúsenosti nielen so samotným programovaním, ale vyskúšal som si aj prezentačné zručnosti,“ dodal maturant Richard Vangel.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

Reklama